PARTNER PORTALU
 • BGK

Z kamerą i mikrofonem na posiedzeniu gminnej komisji

 • pt    5 lipca 2016 - 09:21
Z kamerą i mikrofonem na posiedzeniu gminnej komisji

Działalność organów gminy jest jawna (fot.bieliny.pl)

• Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są jawne, więc możliwość ich rejestrowania wynika z tej jawności – wyjaśnia GIODO.
• Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Czy mieszkaniec może rejestrować obraz lub dźwięk podczas posiedzeń rady gminy albo jej komisji?

Odpowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie pozostawia wątpliwości.
Jak wyjaśnia GIODO zasada jawności życia publicznego wyrażona została w art. 61 Konstytucji RP, który między innymi stanowi:

- Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Można nagrywać przebieg sesji

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Działalność organów gminy jest jawna

GIODO dodaje, że stosownie do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

Co więcej, to organy lokalnej władzy są zobowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa jawności posiedzeń.

- W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom - przypomina GIODO.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • Aga, 2016-07-18 10:57:59

  W tym artykule jest podtytuł:"Można nagrywać przebieg sesji" ja czytając ten artykuł nie wiem czy można nagrywać posiedzenie Komisji ...
 • Szymon, 2016-07-14 10:16:06

  Do dr Piotr Sitniewski: Dzień dobry, na adres jawnoscsamorzadu@gmail.com wysłałem Panu ciekawy artykuł. Nie wiem natomiast czy ww. adres jest jeszcze aktywny. pozdrawiam.
 • dr Piotr Sitniewski, 2016-07-05 18:19:21

  zachęcam do zapoznania się z raportem na stronie jawnoscsamorzadu.pl - dotyczyl badania stanu jawności funkcjonowania organów stanowiących w samorządach. Badaniem objete było 619 jst. Wszystkie miasta i powiaty.