PARTNER PORTALU
  • BGK

Za co jeszcze mandat od strażnika?

  • JK/mswia.gov.pl    30 czerwca 2011 - 13:46
Za co jeszcze mandat od strażnika?

Strażnicy miejscy będą mieli więcej uprawnień do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego.
Rozporządzenie MSWiA, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, przyjęła podczas posiedzenia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Strażnicy miejscy będą mogli wystawić mandat osobom, które dopuszczają się takich wykroczeń, jak m.in.: nielegalne wydobywanie piasku, żwiru, gliny lub torfu. Dzięki nowym uprawnieniom strażnicy będą mogli szybciej reagować na takie wykroczenia, jak np. wydobywanie piasku z zamkniętych żwirowni, czy wywożenie piasku z lasu. Aktualnie straż gminna może nałożyć mandat osobie, która wyrzuca śmieci, padlinę lub inne nieczystości na nienależącym do niego gruncie polnym.

Czytaj też: Straż miejska zmierzy prędkość fotoradarem

Nowelizowane rozporządzenie umożliwi ukaranie osób za zachowania, w tym nieumyślne, polegające na naruszaniu zakazów lub ograniczeń obowiązujących na terenie parku kulturowego lub jego części. Za naruszanie zakazów lub ograniczeń tam obowiązujących (np. wykonywanie prac naruszających historyczną zabudowę, zmieniających funkcje terenu czy przeznaczenie obiektów) będzie grozić kara aresztu, ograniczenie wolności albo grzywna. O nadanie takich uprawnień zabiegały w trakcie prac nad projektem straże gminne.

Strażnicy gminni będą uprawnieni także do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za prowadzenie agitacji wyborczej na terenie m.in. urzędów administracji rządowej lub samorządowej, jednostek wojskowych lub innych podległych ministrowi obrony narodowej lub oddziałów obrony cywilnej, w sądach, w zakładach pracy, w lokalu wyborczym, czy na terenie szkół. Nie są to nowe uprawnienia. Przyjęty projekt nowelizacji rozporządzenia utrzymuje uprawnienia straży do karania za wykroczenia o charakterze wyborczym.

Czytaj też: Za co straż miejska daje mandaty

Strażnicy w związku z wyborami będą mogli nadal ukarać grzywną za m.in. umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia; za umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych o powierzchni większej niż 2m2. Tej samej karze będzie podlegał m.in. pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po wyborach nie usunie np. plakatów lub haseł wyborczych. Strażnik będzie również uprawniony, jak dotychczas, do nałożenia grzywny na osoby, które w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzą agitację wyborczą.

Nowelizacja zakłada jednocześnie zniesienie strażom uprawnień do nakładania mandatów osobom, które prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu nie zachowują należytej ostrożności - czym zagrażają bezpieczeństwu innych osób (strażnicy gminni i miejscy nie będą karali mandatami za tzw. kolizje na drogach wewnętrznych).

Czytaj też: Aplikanci straży miejskiej pomogą pilnować porządku

Komisja wspólna przyjęła także opracowane przez MSWiA rozwiązania regulujące ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu: w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych. Określono także zasady udzielania przez policję pomocy wójtom w zabezpieczeniu lokali wyborczych. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.