PARTNER PORTALU
 • BGK

Za dzieci w zakładach leczniczych zapłaci starosta

 • PAP    15 grudnia 2012 - 10:17
Za dzieci w zakładach leczniczych zapłaci starosta

Koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych ponosić będzie starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza – przewiduje nowelizacja regulujących te kwestie przepisów. W piątek uchwalił ją Sejm.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje, kto ma ponosić koszty pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Czytaj też: Koszty pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych pokryją samorządy

W piątkowym głosowaniu za zmianami w ustawach opowiedziało się 436 posłów - wszyscy obecni na sali. W dniach 15-25 października w tego typu ośrodku w Częstochowie protest głodowy prowadził poseł Ruchu Palikota Artur Bramora. Protest odbywał się w budynku Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie", pod opieką którego jest ok. 20 dzieci.

Częstochowski zakład rehabilituje oraz leczy chore i niepełnosprawne dzieci do lat trzech. Ośrodkowi groziła likwidacja; wszczęto procedurę jego zamknięcia. Do podjęcia głodówki - jak tłumaczył Bramora - skłoniła go katastrofalna sytuacja 11 takich ośrodków w całym kraju, w których znajduje się obecnie 80 dzieci. Odpowiedzią na tę sytuację ma być zaproponowana przez posłów PO nowelizacja przepisów.

W zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także zakładach rehabilitacji leczniczej są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Koszty udzielania tych świadczeń pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia.

Za pobyt w takich placówkach płacą pacjenci, a w przypadku dzieci - opiekunowie, jednak - jak argumentowali autorzy ustawy - istnieje potrzeba uregulowania tej kwestii w przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą. Obecnie miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, ale nie może być ona wyższa niż 70 proc. miesięcznego dochodu pacjenta (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

W przypadku dziecka opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 200 proc. najniższej emerytury, nie wyższą niż 70 proc. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).Z przepisów nie wynika jednoznacznie, kto ma pokrywać koszty zakwaterowania i wyżywienia w tych zakładach dzieci objętych pieczą zastępczą.

W ustawie zaproponowano, aby opłata za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczą zastępczą wynosiła 200 proc. najniższej emerytury, z uwagi na to, że w przypadku tych dzieci nie jest możliwe ustalenie dochodu na członka rodziny.

W przypadku dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców opłatę ponosić będzie starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza. Jak wyliczyli autorzy ustawy, skutki finansowe ustawy wyniosą ponad 8 mln zł dla budżetów wszystkich powiatów.

Zgodnie z danymi NFZ w pierwszej połowie tego roku w zakładach, o których mowa w noweli, przebywało łącznie 422 dzieci; nie ma danych, ile z nich objętych było pieczą zastępczą. Projekt reguluje także kwestię odpłatności za wydanie zaświadczenia dla rodziny zastępczej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji.

Obecnie przepisy stanowią, że świadczeniobiorcy przysługują zaświadczenia wydawane do celów pomocy społecznej. Ponieważ regulacje dotyczące pieczy zastępczej zostały przeniesione z ustawy o pomocy społecznej do nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne jest uzupełnienie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o zaświadczenia dla rodziców zastępczych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • BORAJSTWO, 2012-12-17 08:30:03

  Rozumieć należy,że dzieci chore muszą wyzdrowieć. Starosta ma rozumieć pieczę zastępczą i być cierpliwym?
 • Lala, 2012-12-17 07:00:41

  bedzie fachowa opieka. miejmy nadzieje, ze ten problem jutro juz pojdzie w zapomnienie.
 • TEKO, 2012-12-16 12:44:06

  Tak zadecydowały! To przykre.Zawsze można zmienić zdanie,prawdaż?