PARTNER PORTALU
  • BGK

Za trzy lata gminy nie udźwigną kosztów pieczy zastępczej

  • AW    17 lipca 2012 - 19:42
Za trzy lata gminy nie udźwigną kosztów pieczy zastępczej

Od 2015 roku skumulują się wydatki gmin na pieczę zastępczą - alarmują opolscy samorządowcy i apelują do posłów o zmianę ustawy.
Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się do posłów z apelem o pilne znowelizowanie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) dla powstrzymania bezzasadnego narastania wydatków z budżetu gminy.

Opolscy samorządowcy zwracają uwagę, że kolejne nowelizacje ustawy wiążą się dla gmin ze wzrostem wydatków.

Czytaj też: Piecza zastępcza pod samorządową kontrolą

Wprowadzone ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 579) nowe brzmienie art. 191 ust. 9 i 10 w połączeniu z zapisem ust. 11 podtrzymuje zasadę wzrostu wydatków samorządu gminnego na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, ale już 30% w drugim roku i aż 50% w trzecim roku i w latach następnych).

- Z narastającymi wydatkami gminy na pieczę organizowaną przez powiat skumulują się od 1 stycznia 2015 r. nowe wydatki z tytułu obowiązku przydzielania na koszt gminy asystenta rodziny (do 31 grudnia 2014 r. ma być ono fakultatywne, a stanie się obligatoryjne od 1 stycznia 2015 r.) – alarmują samorządowcy w piśmie do posłów.

Proponują, aby wydatki samorządu gminnego na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat nie przekraczały 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w każdym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- Czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę, że wymuszony ustawą wzrost wydatków gmin na nowe zadania narusza konstytucyjną zasadę adekwatności środków do zadań zawartą w art. 167 ust. 4 Konstytucji RP - co uzasadnia konieczność pilnej nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – reasumują przedstawiciele opolskich samorządów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • JOTKA, 2012-07-20 10:43:29

    i mają rację. Państwo się wypina. Domy Dziecka / przestarzaly twór/ dobrze sie mają a piecza zastepcza ma narastające problemy. Pogratulować rządzącym