PARTNER PORTALU
  • BGK

Zabrze: Fitch potwierdził ratingi, perspektywa stabilna

  • pt    8 grudnia 2014 - 10:40
Zabrze: Fitch potwierdził ratingi, perspektywa stabilna
Łukasz Zawada/Wikipedia

Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla spodziewaną przez Fitch, stabilizację wyników operacyjnych miasta w latach 2015-2016 z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia.
Ponadto ratingi odzwierciedlają stosunkowo niską płynność oraz małą
elastyczność finansową miasta, ze względu na nowy wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014r. oraz rosnące zadłużenie spółek komunalnych.

Czytaj: Fitch potwierdził ratingi województwa mazowieckiego

Marża operacyjna Zabrza na koniec 2014r. wyniesie 8 proc. (4 proc. w 2013r.) na skutek lepszej realizacji dochodów w 2014r. w tym zwrotu podatku VAT oraz wyższych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych.

Fitch oczekuje, że w latach 2015-2016 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić średnio 7 proc.

Władze miasta kontynuują umiarkowaną politykę stopniowego wzrostu podatków lokalnych w połączeniu z potrzebami finansowania inwestycji mających na celu poprawę warunków zarówno
życia jak i inwestycyjnych w mieście.

Czytaj: Poznań dobrze oceniony przez Fitch Ratings

Ożywienie gospodarki krajowej w 2014r. powinno dodatkowo mieć pozytywny wpływ na dochody operacyjne miasta.

Zdaniem Fitch w średnim okresie inwestycje będą finansowane głównie długiem, ponieważ miasto ma ograniczone możliwości znacznego zwiększania udziału dochodów ze sprzedaży majątku w finansowaniu inwestycji.

W 2014 r. zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie do 344 mln zł z 272 mln zł w 2013r. Zabrze wyemitowało dodatkowo obligacje w kwocie 22 mln zł oraz planuje jeszcze emisję w wysokości 18 mln zł do końca roku.

Obligacje przeznaczone będą na finansowanie inwestycji w wyniku niższych niż planowano dochodów m.in. ze sprzedaży majątku.

Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźniki długu powinny pozostać bezpieczne: zadłużenie bezpośrednie powinno wynosić umiarkowane 51proc. dochodów bieżących, a wskaźnik spłaty zadłużenia 7 lat.

W wyniku inwestycji zadłużenie bezpośrednie będzie rosło również w 2015r. do 368 mln zł, a następnie powinno się ustabilizować.

Wskaźniki zadłużenia powinny pozostać umiarkowane: wskaźnik spłaty zadłużenia na poziomie 8-9 lat, a dług nie powinien przekroczyć 55 proc. dochodów bieżących.

Zdaniem Fitch nadwyżka operacyjna powinna pozostać wystarczająca do obsługi długu na poziomie 1,1x w latach
2015-2016.

Zdolność Zabrza do zwiększania zadłużenia może być ograniczona.

Zgodnie z nowym indywidualnym wskaźnikiem długu, limit zadłużenia dla miasta w 2015r. będzie uwzględniał nadwyżki bieżące z ostatnich trzech lat, kiedy wyniki operacyjne miasta były słabsze.

Może to wpłynąć na zdolność zadłużania się miasta.

Fitch oczekuje jedynie nieznacznej poprawy płynności miasta w latach 2015-2016 oraz, że Zabrze będzie korzystało w ciągu roku z krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zł, z której
wielokrotnie korzystało w 2014r.

Ryzyko pośrednie wzrośnie do 244 mln zł w 2015r. w wyniku inwestycji realizowanych przez spółki, głównie ZPWIK realizującą projekt związany z poprawą gospodarki wodno-ściekowej oraz planowanej emisji obligacji spółki Stadion związanej z przebudową stadionu piłki nożnej.

Ryzyko związane z ZPWIK jest niskie ze względu na to, że spółka samodzielnie obsługuje swoje zadłużenie.

Płatności Zabrza związane z przebudową stadionu (wykup kapitału,oraz wsparcie finansowe dla spółki przeznaczone na spłatę długu) będą wynosić około 27 mln zł rocznie w latach 2015-2026, wartości te zostały już uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Trwała poprawa płynności oraz wyników operacyjnych z marżą operacyjną wynoszącą 8-9 proc. oraz stabilizacja ryzyka pośredniego na poziomie około 55 proc. dochodów operacyjnych może skutkować
podwyższeniem ratingów Zabrza.

Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli marża operacyjna spadnie poniżej 2 proc., wskaźnik pokrycia długu przekroczy 20 lat i/lub gdy ryzyko pośrednie wzrośnie znacząco powyżej 55 proc. dochodów operacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.