Zabrze: Fitch potwierdził ratingi, perspektywa stabilna

Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla spodziewaną przez Fitch, stabilizację wyników operacyjnych miasta w latach 2015-2016 z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia.
Zabrze: Fitch potwierdził ratingi, perspektywa stabilna
Łukasz Zawada/Wikipedia

Ponadto ratingi odzwierciedlają stosunkowo niską płynność oraz małą
elastyczność finansową miasta, ze względu na nowy wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014r. oraz rosnące zadłużenie spółek komunalnych.

Czytaj: Fitch potwierdził ratingi województwa mazowieckiego

Marża operacyjna Zabrza na koniec 2014r. wyniesie 8 proc. (4 proc. w 2013r.) na skutek lepszej realizacji dochodów w 2014r. w tym zwrotu podatku VAT oraz wyższych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych.

Fitch oczekuje, że w latach 2015-2016 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić średnio 7 proc.

Władze miasta kontynuują umiarkowaną politykę stopniowego wzrostu podatków lokalnych w połączeniu z potrzebami finansowania inwestycji mających na celu poprawę warunków zarówno
życia jak i inwestycyjnych w mieście.

Czytaj: Poznań dobrze oceniony przez Fitch Ratings

Ożywienie gospodarki krajowej w 2014r. powinno dodatkowo mieć pozytywny wpływ na dochody operacyjne miasta.

Zdaniem Fitch w średnim okresie inwestycje będą finansowane głównie długiem, ponieważ miasto ma ograniczone możliwości znacznego zwiększania udziału dochodów ze sprzedaży majątku w finansowaniu inwestycji.

W 2014 r. zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie do 344 mln zł z 272 mln zł w 2013r. Zabrze wyemitowało dodatkowo obligacje w kwocie 22 mln zł oraz planuje jeszcze emisję w wysokości 18 mln zł do końca roku.

Obligacje przeznaczone będą na finansowanie inwestycji w wyniku niższych niż planowano dochodów m.in. ze sprzedaży majątku.

Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźniki długu powinny pozostać bezpieczne: zadłużenie bezpośrednie powinno wynosić umiarkowane 51proc. dochodów bieżących, a wskaźnik spłaty zadłużenia 7 lat.

W wyniku inwestycji zadłużenie bezpośrednie będzie rosło również w 2015r. do 368 mln zł, a następnie powinno się ustabilizować.

Wskaźniki zadłużenia powinny pozostać umiarkowane: wskaźnik spłaty zadłużenia na poziomie 8-9 lat, a dług nie powinien przekroczyć 55 proc. dochodów bieżących.

Zdaniem Fitch nadwyżka operacyjna powinna pozostać wystarczająca do obsługi długu na poziomie 1,1x w latach
2015-2016.

Zdolność Zabrza do zwiększania zadłużenia może być ograniczona.

Zgodnie z nowym indywidualnym wskaźnikiem długu, limit zadłużenia dla miasta w 2015r. będzie uwzględniał nadwyżki bieżące z ostatnich trzech lat, kiedy wyniki operacyjne miasta były słabsze.

Może to wpłynąć na zdolność zadłużania się miasta.

Fitch oczekuje jedynie nieznacznej poprawy płynności miasta w latach 2015-2016 oraz, że Zabrze będzie korzystało w ciągu roku z krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zł, z której
wielokrotnie korzystało w 2014r.

Ryzyko pośrednie wzrośnie do 244 mln zł w 2015r. w wyniku inwestycji realizowanych przez spółki, głównie ZPWIK realizującą projekt związany z poprawą gospodarki wodno-ściekowej oraz planowanej emisji obligacji spółki Stadion związanej z przebudową stadionu piłki nożnej.

Ryzyko związane z ZPWIK jest niskie ze względu na to, że spółka samodzielnie obsługuje swoje zadłużenie.

Płatności Zabrza związane z przebudową stadionu (wykup kapitału,oraz wsparcie finansowe dla spółki przeznaczone na spłatę długu) będą wynosić około 27 mln zł rocznie w latach 2015-2026, wartości te zostały już uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Trwała poprawa płynności oraz wyników operacyjnych z marżą operacyjną wynoszącą 8-9 proc. oraz stabilizacja ryzyka pośredniego na poziomie około 55 proc. dochodów operacyjnych może skutkować
podwyższeniem ratingów Zabrza.

Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli marża operacyjna spadnie poniżej 2 proc., wskaźnik pokrycia długu przekroczy 20 lat i/lub gdy ryzyko pośrednie wzrośnie znacząco powyżej 55 proc. dochodów operacyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU