Zabrze w 2016 roku z nadwyżką

Budżet Zabrza na 2016 rok przewiduje ponad 751 mln zł dochodów i ponad 741 mln wydatków. Nadwyżka wyniesie około 9,6 mln zł.
Zabrze w 2016 roku z nadwyżką
Przyjęty przez radnych budżet Zabrza przewiduje około 9,6 mln zł nadwyżki. Fot. Mat. prasowe

Budżet Zabrza na 2016 rok stanowi wypadkową bieżących potrzeb mieszkańców, jak również działań rozwojowych oraz możliwości finansowych miasta wspartych prognozowanymi dotacjami unijnymi.

– Uwzględnia on potrzeby mieszkańców i jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację. Jestem przekonana, że jego realizacja będzie się przekładać na tworzenie warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego miasta oraz stałe podwyższanie standardów świadczonych usług na rzecz mieszkańców – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Planuje się dochody na poziomie ponad 751 mln zł, w tym dochody bieżące maja wynieść prawie 680 mln zł. Wydatki miasta wyniosą ponad 741 mln zł, z tego na wydatki majątkowe ponad 91 mln zł, a wydatki operacyjne prawie 650 mln zł. Największy udział w tych wydatkach mają oświata i pomoc społeczna (ponad połowa budżetu miasta)

Budżet zakłada na wstępie niższe niż w latach poprzednich nakłady na inwestycje, co jest pochodną zakończenia finansowania zadań w ramach perspektywy unijnej na lata 2007-2013.

Nie ma jeszcze możliwości ujmowania w budżecie wszystkich zadań, które Zabrze zamierza realizować ze współfinansowaniem środków unijnych pozyskanych w latach 2014-2020. Jeśli w trakcie 2016 roku zostaną ogłoszone konkursy, możliwe będzie wprowadzenie nowych projektów do budżetu miasta w trakcie 2016 roku.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE