PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie: Będzie dofinansowanie na kulturę i ochronę zabytków

  • MIW    9 stycznia 2017 - 12:51
Zachodniopomorskie: Będzie dofinansowanie na kulturę i ochronę zabytków
Na konserwację zabytków Pomorza Zachodniego urząd marszałkowski przeznaczył ponad 1 mln zł. (fot. pixabay.com)

• Do 3 lutego można składać wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w województwie zachodniopomorskim.
• Pula konkursu to 1,15 mln zł. Z kolei na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury województwo przeznaczy 400 tys. zł.
• Otwarty konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu kultury już trwa. Wnioski można składać do 27 stycznia.
Jak informuje zachodniopomorski urząd marszałkowski o dofinansowanie prac konserwatorskich, czy restauratorskich może wystąpić każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie przeznaczane jest na ochronę zarówno zabytków architektury sakralnej, jak i zabytków architektury muzealnej czy zespołów pałacowych i dworskich.

- Poprzednie edycje konkursu pokazały, że ze wsparcia korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne – informuje urząd.

W konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na dofinansowanie mogą liczyć „przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego”. Muszą one „wykazywać regionalny lub ponadregionalny charakter i być kierowane do mieszkańców regionu”, a wnioskodawca musi wykazać w kosztorysie wkład własny w wysokości co najmniej 20 procent całkowitych kosztów zadania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.