PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie: Konkurs na realizację zadań kulturalnych

  • BEZ    5 stycznia 2010 - 06:01
Zachodniopomorskie: Konkurs na realizację zadań kulturalnych

Konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono na ten cel 700 tys. zł.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Adresatami konkursu są:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;
• jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
• spółdzielnie socjalne.

W ramach konkursu przewidywane jest dofinansowanie następujących zadań:
Zadanie I – Obchody Roku Chopinowskiego; Projekty promujące osobę i twórczość Fryderyka Chopina w roku obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez.

Zadanie II – Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Zadanie III – Międzynarodowa wymiana i współpraca kulturalna; Wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, w tym: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, tournee zespołów artystycznych, wystaw artystycznych i innych imprez, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich województwa zachodniopomorskiego, do których należą: Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia Pomorze - Przednie, Bawaria (Niemcy), Obwód Kaliningradzki (Rosja),  Obwód Mikołajewski (Ukraina), Loara Atlantycka i Girond (Francja), Skania (Szwecja), Prowincja Guangdong (Chiny), Prowincja Overijssel (Holandia), Region Apulia (Włochy), Miasto Niemenczyn  - Rejon Wileński (Litwa), Region Ourense (Hiszpania).

Zadanie IV – Wydawnictwa; Wspieranie wartościowych niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych wydawnictw książkowych i multimedialnych, mających szczególne znaczenie dla kultury województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie V – Festiwale i biennale sztuki; Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych, wystaw plastycznych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie VI – Tradycyjne dziedzictwo kulturowe; Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych, służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.

Zadanie VII – Dialog kulturowy; Przedsięwzięcia mające na celu budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowanie lub uczestnictwo w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania  i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.  

Dokumentację konkursową można składać do 5 lutego, do godz. 15.00, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy Placu Orła Białego 2 w Szczecin.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wzp.pl. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.