PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie uaktualnia RPO

  • BEZ    21 lipca 2010 - 13:36

Uaktualniono dokument pt. „Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, który zawiera m.in. informacje na temat zasad i reguł realizacji programu, priorytetów oraz poszczególnych działań.
W Poddziałaniu 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia zwiększono maksymalny poziom dofinansowania – oznacza to, że wnioskodawcy, którzy złożą projekty realizowane w ramach tego poddziałania mogą uzyskać do 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych, a nie jak było dotychczas – do 55% wydatków.

Podobna zmiana zaszła w Działaniu 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym – dotychczasowy poziom maksymalny dotacji wynosił 75% wydatków kwalifikowanych, po aktualizacji beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Równie istotny zapis pojawił się w Działaniu 4.4. Ochrona powietrza – poszerzono katalog beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dotacja w ramach tego działania. Teraz wnioski mogą składać także przedsiębiorstwa z sektora MSP.

Zmiany objęły również Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym i objęły skrócenie terminów składania wniosków o dofinansowanie:
- z 4 do 3 miesięcy dla przedsiębiorców, składających wnioski o dofinansowanie udziału w imprezach targowych/wystawienniczych;
- z 6 do 4 miesięcy dla organizatora misji gospodarczej;
- z 4 do 2 miesięcy dla przedsiębiorców, składających wnioski o dofinansowanie udziału w misji.

Z najnowszą wersją Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 można się zapoznać na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.rpo.wzp.pl.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.