PARTNER PORTALU
  • BGK

Zadania zlecone a zwrot pieniędzy: zapadł ważny wyrok sądu

  • MN    7 listopada 2017 - 07:55
Zadania zlecone a zwrot pieniędzy: zapadł ważny wyrok sądu
Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. (fot. PTWP)

Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę mazowieckiego, powinien zwrócić samorządowi Mazowsza 1,5 mln zł. Taki jest prawomocny wyrok sądu.
• Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przez województwo mazowieckie na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w 2006 r.

• Sprawa ciągnęła się przez 8 lat i dotyczyła zadań zleconych z obszaru turystyki (m.in. organizowanie egzaminów na pilotów wycieczek).

• Ten wyrok to przykład dla innych samorządów, że odzyskanie pieniędzy za zadania zlecone jest możliwe – mówi sekretarz woj. mazowieckiego.

Mimo że zgodnie z prawem za finansowanie zadań zleconych odpowiada strona rządowa, środki, które trafiały i trafiają do samorządów na ich realizację, są niewystarczające.

Od 2006 r. na barki samorządów wojewódzkich, gminnych i powiatowych spadało coraz więcej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2006 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał ich aż 80. Obecnie jest to około 200 zadań. Wśród nich sprawy, które mają duże znaczenie dla mieszkańców regionu i są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania wielu mazowieckich grup społecznych, takie jak np. wydawanie dyspozycji wypłaty środków poszkodowanym klientom z zabezpieczenia finansowego i Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, kontrola WORD-ów czy wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Miarka się przebrała

Samorząd Mazowsza wielokrotnie apelował do rządu o urealnienie tych dotacji – tak, aby pokrywały one faktyczne wydatki poniesione na realizację tych zadań. W końcu zdecydował się na skierowanie sprawy do sądu.

– To bardzo ważny wyrok dla Mazowsza, ale również przykład dla innych samorządów, że odzyskanie pieniędzy za zadania zlecone jest możliwe – tłumaczy Waldemar Kuliński, sekretarz województwa i dyrektor urzędu marszałkowskiego. – Nie może być tak, że przekazuje się nam zadania, ale nie idą za tym adekwatne środki. W efekcie, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, w ostatnich latach musieliśmy przeznaczyć na ten cel pieniądze z budżetu województwa. Mam nadzieję, że kolejne rozstrzygnięcia dotyczące lat 2007–2013 również będą dla nas korzystne. W sumie domagamy się zwrotu ponad 24 mln zł – dodaje Kuliński.

8 lat batalii

Sprawa dotyczyła roszczeń województwa mazowieckiego za 2006 r. Łącznie z odsetkami, Skarb Państwa powinien zwrócić województwu prawie 1,5 mln zł. Wyrok jest prawomocny. Są to wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z obszaru turystyki, w tym organizowanie egzaminów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ale też wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu marszałkowskiego realizujących zadania. Mazowsze dochodziło swoich praw 8 lat.

Możliwe, że za przykładem Mazowsza pójdą inne samorządy. W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dwa ujednolicone teksty wystąpień pokontrolnych, dotyczące dotacji na zadania zlecone JST. Wynikało z nich, że samorządy nie otrzymywały pieniędzy niezbędnych do pełnego sfinansowania zadań zleconych. Samorządowcy przyznają rację NIK i żądają działań ze strony resortu finansów. Nie jest tajemnicą, że nakładanie kolejnych zadań zleconych bez przekazywania na ich realizację odpowiednich pieniędzy, to od lat kość niezgody między rządem a władzami w regionach. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.