Zadłużenia samorządów pod lupą RIO

Przy ocenie sprawozdań samorządów za wykonie budżetu za ubiegły, regionalne izby obrachunkowe szczególnie przyglądać się będą poziomowi zadłużenia JST.
Zadłużenia samorządów pod lupą RIO
31 marca mija termin składania sprawozdań z wykonania budżetu jakie zarząd JST składa organowi stanowiącemu czyli radzie.  RIO dokonują oceny tych sprawozdań pod kątem zgodności z prawem.

- Szczególna uwaga będzie zwracana na stan gospodarki finansowej JST z uwzględnieniem poziomu zadłużenia i obciążenia budżetu obsługa zadłużenia, a także kształtowaniem się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących - informuje Wojciech Balcerzak, prezes RIO w Warszawie.

Prezes przypomina, że w przypadku przedkładanych sprawozdań i procedury absolutoryjnej obowiązują te same zasady, co w roku ubiegłym czyli przepisy działu V ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenie ministra finansów z 3 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Oprócz tych sprawozdań zarząd przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych. Ponadto przedkładana jest informacja o stanie mienia JST.

Organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU