PARTNER PORTALU
  • BGK

Zadłużenia samorządów pod lupą RIO

  • AW    22 marca 2012 - 17:33
Zadłużenia samorządów pod lupą RIO

Przy ocenie sprawozdań samorządów za wykonie budżetu za ubiegły, regionalne izby obrachunkowe szczególnie przyglądać się będą poziomowi zadłużenia JST.
31 marca mija termin składania sprawozdań z wykonania budżetu jakie zarząd JST składa organowi stanowiącemu czyli radzie.  RIO dokonują oceny tych sprawozdań pod kątem zgodności z prawem.

- Szczególna uwaga będzie zwracana na stan gospodarki finansowej JST z uwzględnieniem poziomu zadłużenia i obciążenia budżetu obsługa zadłużenia, a także kształtowaniem się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących - informuje Wojciech Balcerzak, prezes RIO w Warszawie.

Prezes przypomina, że w przypadku przedkładanych sprawozdań i procedury absolutoryjnej obowiązują te same zasady, co w roku ubiegłym czyli przepisy działu V ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenie ministra finansów z 3 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Oprócz tych sprawozdań zarząd przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych. Ponadto przedkładana jest informacja o stanie mienia JST.

Organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.