PARTNER PORTALU
  • BGK

Zadłużenie lubelskiego bliskie 50 proc.

  • PAP    30 grudnia 2011 - 18:46
Zadłużenie lubelskiego bliskie 50 proc.

Blisko 700 mln zł, czyli ponad połowa wydatków budżetu województwa lubelskiego na 2012 r., będzie skierowane na inwestycje, głównie współfinansowane z funduszy unijnych. Zadłużenie województwa lubelskiego ma w 2012 r. osiągnąć poziom 49,4 proc.




Uchwalony w piątek przez radnych sejmiku województwa lubelskiego budżet na rok 2012 zakłada dochody na poziomie 1 mld 107 mln zł a wydatki na 1 mld 316 mln zł. Deficyt - ok. 209 mln zł - ma być pokryty głównie z kredytów i pożyczek.

W głosowaniu 20 radnych sejmiku z PSL, PO i SLD było za przyjęciem budżetu, a 10 radnych PiS wstrzymało się od głosu; nikt nie był przeciwny.

"Jest to budżet proinwestycyjny, umożliwiający wykorzystanie dostępnych środków pochodzących z funduszy unijnych" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman (PSL).

Na inwestycje skierowane zostanie blisko 700 mln zł. Największe zadania to budowy i remonty dróg - ponad 220 mln zł oraz rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - ok. 147 mln zł. Ponad 90 mln zł przeznaczono na inwestycje związane z informatyzacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu - w tym m.in. 43 mln zł będzie wydane na realizację programu budowy sieci szerokopasmowej, a blisko 22 mln ma kosztować program informatyzacji administracji lokalnej pod nazwą Wrota Lubelszczyzny.

W wydatkach inwestycyjnych budżetu na 2012 rok zapisano też m.in. 20 mln zł na budowę Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i 8,5 mln zł na budowę Centrum Spotkania Kultur.

Wiele z tych inwestycji jest współfinansowanych z różnych funduszy i programów unijnych. Hetman podkreślił, że w budżecie blisko 430 mln zł to pieniądze udostępnione z różnych funduszy unijnych (co stanowi ok. 40 proc. dochodów), ale do realizacji tych zadań wymagany jest wkład własny samorządu - ponad 238 mln zł.

"Takie środki mogą jedynie w części pochodzić z dochodów własnych. Jedyną alternatywą jest zaciągnięcie kredytów" - zaznaczył.

Hetman przypomniał, że planowane dochody własne mają wynieść 193 mln zł i z tych dochodów muszą być sfinansowane tzw. wydatki sztywne, czyli m.in. wynagrodzenia, dotacje dla instytucji kultury, bieżące utrzymanie dróg.

W 2011 r. województwo lubelskie zaciągnęło już 31 mln zł kredytu i wypuściło obligacje na kwotę 30 mln zł.

Uchwalony na 2012 r. budżet zakłada, że zadłużenie osiągnie poziom 49,4 proc. Na obsługę długu w 2012 r. (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) przeznaczono kwotę stanowiącą niecałe 6 proc. dochodów budżetu.

Obawy przed wzrostem zadłużenia wyrażali radni klubu PiS, którzy wstrzymali się w głosowaniu nad budżetem. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (2)

  • sMUTNA, 2011-12-30 22:26:19

    ZAWSZE JEST WYJSCIE Z SYTUACJI - TYLKO TRZEBA CHCIEC Z NIEJ SKORZYSTAC...
  • Chełmianin N, 2011-12-30 21:19:23

    Gdzie ta Wasze Wrota Lubelszczyzny,poczytajcie sobie;RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'wojewódzwto lubelskie'. Wyraz ten postwał przez dodanie do przymiotnika l...ubelski przyrostka -yzna, wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy: Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'), Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'), Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 śierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szwfa KPRM Jerzy Izdebski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.
  rozwiń