Zadłużenie samorządów: Rośnie dług województw. Wyróżnia się Podlasie

Spośród wszystkich szczebli samorządów, najszybciej rosną długi województw. Najbardziej zadłużonym regionem jest Mazowsze a najmniej Podlasie. Jak wypadły pozostałe województwa?
Zadłużenie samorządów: Rośnie dług województw. Wyróżnia się Podlasie
Tendencja do wzrostu udziału województw, a spadku udziału powiatów w ogólnym zadłużeniu samorządów utrzymuje się od kilku lat (fot.fotolia)

Jak wynika z kontroli regionalnych izb obrachunkowych zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ciągle rośnie, choć tendencja wysokiego przyrostu długu została zahamowana. Nie mniej dług JST przekroczył już 70 mld zł.

Najszybciej, bo o prawie 10 proc. w ostatnim roku dług urósł w samorządach wojewódzkich. Tak wynika z dorocznego rankingu „Zadłużenie samorządów”, jaki opublikował dwutygodnik „Wspólnota”.

- Tendencja do wzrostu udziału województw, a spadku udziału powiatów w ogólnym zadłużeniu samorządów utrzymuje się zresztą od kilku lat. 2014 rok był o tyle wyjątkowy z punktu widzenia analizowanego tutaj kryterium, że był pierwszym, w którym obowiązywały indywidualne limity zadłużenia, przyjęte kilka lat wcześniej w ustawie o finansach publicznych – piszą Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Zadłużenie na koniec 2014 roku zostało liczone jako procent dochodów województwa. Różnica między najbardziej i najmniej zadłużonym regionem przekracza 60 proc.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU