PARTNER PORTALU
  • BGK

Zagraniczni kierowcy też zapłacą mandaty

  • EM    5 listopada 2013 - 21:04
Zagraniczni kierowcy też zapłacą mandaty

Straż gminna będzie otrzymywała informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i przewinieniach drogowych w Polsce. Wkrótce powstanie Krajowy Punkt Kontaktowy, który ma być częścią CEPiK 2.0.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju.

Chodzi o skuteczne karanie sprawców naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i efekt prewencyjny - zachętę do ostrożniejszej jazdy, zwłaszcza obcokrajowców w naszym kraju.

Nowe przepisy są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W Polsce zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przekazywanie ich służbom krajowym uprawnionym do korzystania z nich w celu ścigania sprawców przewinień drogowych. Wymiana informacji będzie dotyczyć danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.

Zgodnie z projektem, informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce - z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały podmioty do tego uprawnione: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż (gminna) miejska, organy Służby Celnej, Straż Graniczna.

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony będzie przez ministra spraw wewnętrznych i ma być częścią struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.