PARTNER PORTALU
  • BGK

Zajęcie pasa drogowego, zasady i przepisy

  • Jadwiga Sołtysek – radca prawny w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach    18 lipca 2015 - 10:30
Zajęcie pasa drogowego, zasady i przepisy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi

W jakich sytuacjach i na jakich zasadach właściciel nieruchomości może korzystać ze znajdującego się w sąsiedztwie nieruchomości pasa drogowego, drogi lub terenu publicznego?
Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015, poz. 460; dalej: „ustawa”), pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

W obrębie pasa drogowego zlokalizowana jest zarówno droga, jak i chodnik, który stanowi część drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych.

Ustawa zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi lub, które zagrażałyby bezpieczeństwu ruchu.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Zezwolenie takie będzie wymagane m.in. dla umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także umieszczanie reklam.

Zezwolenie będzie potrzebne w szczególności dla prowadzących restauracje czy kafejki, którzy w obrębie pasa drogowego będą chcieli zorganizować letni ogródek lub wystawić stoliki z parasolami. Zezwolenie nie będzie natomiast wymagane, gdy ogródek lub stoliki z parasolami znajdowały się będą na prywatnym terenie, należącym do właściciela restauracji. 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydają zarządcy drogi. Zarządcami dróg gminnych są wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, zarządcami dróg powiatowych – zarząd powiatu, dróg wojewódzkich – zarząd województwa, a dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Zarządca drogi, udzielając zezwolenia, określa jednocześnie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi nakaże przywrócenie do stanu poprzedniego.

W praktyce oznacza to rozbiórkę powstałych obiektów. Co więcej, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty za zajęcie pasa.

O uciążliwości kary finansowej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przekonał się przedsiębiorca z Warszawy, który zaparkował przyczepę samochodową wzdłuż pasa drogowego.

Na przyczepie umieszczona  była reklama prowadzonej przez niego szkoły nauki jazdy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w drodze decyzji wymierzył przedsiębiorcy karę finansową w wysokości 70.386,00 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał skargę kasacyjną w tej sprawie uznał, że przyczepa samochodowa zaparkowana przez dłuższy czas w tym samym miejscu może być uznana za reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wyroku NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1168/13).

Tym samym NSA przesądził o prawidłowości wymierzenia kary finansowej dla przedsiębiorcy.

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.