Zakazać prywatyzacji i komercjalizacji Lasów Państwowych

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad zmianą konstytucji, która ma zakazać prywatyzacji i komercjalizacji lasów należących do Skarbu Państwa. W projekcie podkreślono m.in., że lasy są wspólnym dobrem i dziedzictwem narodowym.
Zakazać prywatyzacji i komercjalizacji Lasów Państwowych

Podczas debaty posłowie omawiali projekt zmiany Konstytucji RP, autorstwa PSL, pod którym podpisały się również PO i SLD. Dokument zakłada, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Jak wyjaśniał poseł Stanisław Żelichowski (PSL), chodzi o przypadki, kiedy przez las przeprowadzana ma być np. linia energetyczna bądź autostrada.

Poseł wnioskodawca Józef Zych z PSL podkreślił, że polskie lasy są dobrem wspólnym, dziedzictwem narodowym, będącym trwałą własnością publiczną. Ocenił, że w polskim społeczeństwie istnieje przekonanie, że dotychczasowe uregulowania prawne co do statusu lasów są niewystarczające. "Należy jednoznacznie określić ich status i na trwałe zagwarantować ochronę przed dokonującymi się na świecie przekształceniami własnościowymi, w tym komercjalizacją i prywatyzacją" - zaznaczył.

Czytaj też:  Gminy żądają rekompensaty za negatywne skutki gospodarki leśnej

W projekcie zapisano również, że lasy są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie oraz że są udostępniane dla ludności na równych zasadach. W uzasadnieniu wskazano, że zakaz prywatyzacji lasów "w zmiennych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych pozwoli zapewnić stabilność i trwałość lasom oraz zagwarantować możliwość korzystania z dobrodziejstw lasu przyszłym pokoleniom".

Zych ocenił, że proponowana zmiana konstytucji jest zgodna z prawem UE. "Ograniczenia swobód w zakresie korzystania przez obywateli UE dotyczące możliwości nabywania własności Lasów Państwowych nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia naruszenia prawa europejskiego przez Polskę w sytuacji, gdy regulacje i ograniczenia służą osiągnięciu celu leżącego w interesie ogólnym. A cel, jaki wskazujemy - umożliwienie prawidłowej gospodarki leśnej - leży niewątpliwie w interesie ogólnym" - przekonywał.

Robert Kropiwnicki (PO) podkreślił, że znaczenie dobra wspólnego lasów jest kluczowe dla całej wspólnoty "politycznej i obywatelskiej". "Lasy to blisko 30 proc. terytorium kraju; z tego 85 proc. stanowi własność Skarbu Państwa. Jest to ogromne terytorium, które musi być chronione i które ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli" - przekonywał.

Przedstawiciel Twojego Ruchu Adam Rybakowicz dodał, że zakaz prywatyzacji lasów zagwarantuje kontrolę państwa nad nimi. "Zapis jest potrzebny, ponieważ ten rząd oraz poprzednie pokazały, iż są w stanie naruszyć różne świętości w interesie łatania budżetu" - podkreślił. Zwrócił uwagę na nowelę ustawy o lasach, która spowodowała, iż LP będą musiały wpłacić do budżetu państwa 1,6 mld zł w ciągu dwóch lat.

Historia pokazuje, że polskie lasy mogą być zagrożone - uważa Jan Szyszko (PiS). "Jerzy Buzek proponował, aby z lasów zrobić jednoosobową spółkę państwa. Wtedy społeczeństwo powiedziało nie (...) Bez analiz gospodarczych zdecydowano w 26 godzin, że LP są obciążone haraczem w wysokości czterokrotnego skumulowanego zysku" - mówił Szyszko. Pytał też z trybuny sejmowej, czy to jest działalność na rzecz dobra polskich lasów.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jak przy każdym problemie będziemy zmieniać konstytucję, to przestanie być ona konstytucją, tylko nowym kodeksem prawnym.

pan1dariusz, 2014-05-30 13:21:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU