PARTNER PORTALU
  • BGK

Zakazać prywatyzacji i komercjalizacji Lasów Państwowych

  • PAP    30 maja 2014 - 06:45
Zakazać prywatyzacji i komercjalizacji Lasów Państwowych

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad zmianą konstytucji, która ma zakazać prywatyzacji i komercjalizacji lasów należących do Skarbu Państwa. W projekcie podkreślono m.in., że lasy są wspólnym dobrem i dziedzictwem narodowym.
Podczas debaty posłowie omawiali projekt zmiany Konstytucji RP, autorstwa PSL, pod którym podpisały się również PO i SLD. Dokument zakłada, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Jak wyjaśniał poseł Stanisław Żelichowski (PSL), chodzi o przypadki, kiedy przez las przeprowadzana ma być np. linia energetyczna bądź autostrada.

Poseł wnioskodawca Józef Zych z PSL podkreślił, że polskie lasy są dobrem wspólnym, dziedzictwem narodowym, będącym trwałą własnością publiczną. Ocenił, że w polskim społeczeństwie istnieje przekonanie, że dotychczasowe uregulowania prawne co do statusu lasów są niewystarczające. "Należy jednoznacznie określić ich status i na trwałe zagwarantować ochronę przed dokonującymi się na świecie przekształceniami własnościowymi, w tym komercjalizacją i prywatyzacją" - zaznaczył.

Czytaj też:  Gminy żądają rekompensaty za negatywne skutki gospodarki leśnej

W projekcie zapisano również, że lasy są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie oraz że są udostępniane dla ludności na równych zasadach. W uzasadnieniu wskazano, że zakaz prywatyzacji lasów "w zmiennych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych pozwoli zapewnić stabilność i trwałość lasom oraz zagwarantować możliwość korzystania z dobrodziejstw lasu przyszłym pokoleniom".

Zych ocenił, że proponowana zmiana konstytucji jest zgodna z prawem UE. "Ograniczenia swobód w zakresie korzystania przez obywateli UE dotyczące możliwości nabywania własności Lasów Państwowych nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia naruszenia prawa europejskiego przez Polskę w sytuacji, gdy regulacje i ograniczenia służą osiągnięciu celu leżącego w interesie ogólnym. A cel, jaki wskazujemy - umożliwienie prawidłowej gospodarki leśnej - leży niewątpliwie w interesie ogólnym" - przekonywał.

Robert Kropiwnicki (PO) podkreślił, że znaczenie dobra wspólnego lasów jest kluczowe dla całej wspólnoty "politycznej i obywatelskiej". "Lasy to blisko 30 proc. terytorium kraju; z tego 85 proc. stanowi własność Skarbu Państwa. Jest to ogromne terytorium, które musi być chronione i które ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli" - przekonywał.

Przedstawiciel Twojego Ruchu Adam Rybakowicz dodał, że zakaz prywatyzacji lasów zagwarantuje kontrolę państwa nad nimi. "Zapis jest potrzebny, ponieważ ten rząd oraz poprzednie pokazały, iż są w stanie naruszyć różne świętości w interesie łatania budżetu" - podkreślił. Zwrócił uwagę na nowelę ustawy o lasach, która spowodowała, iż LP będą musiały wpłacić do budżetu państwa 1,6 mld zł w ciągu dwóch lat.

Historia pokazuje, że polskie lasy mogą być zagrożone - uważa Jan Szyszko (PiS). "Jerzy Buzek proponował, aby z lasów zrobić jednoosobową spółkę państwa. Wtedy społeczeństwo powiedziało nie (...) Bez analiz gospodarczych zdecydowano w 26 godzin, że LP są obciążone haraczem w wysokości czterokrotnego skumulowanego zysku" - mówił Szyszko. Pytał też z trybuny sejmowej, czy to jest działalność na rzecz dobra polskich lasów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • pan1dariusz, 2014-05-30 13:21:07

    Jak przy każdym problemie będziemy zmieniać konstytucję, to przestanie być ona konstytucją, tylko nowym kodeksem prawnym.