PARTNER PORTALU
  • BGK

Zakres kompleksowej kontroli finansów

  • GK/www.rio.gov.pl    20 kwietnia 2011 - 10:14
Zakres kompleksowej kontroli finansów

Krajowa Rada RIO przyjęła uchwałę określającą ramowy zakres kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje ona pięć głównych działów.
Uchwała zastąpiła stare przepisy z 2001 r. Określa ona, jakie działy regionalne izby obrachunkowe muszą uwzględnić przy opracowywaniu programów kontroli samorządów.

Czytaj też: Czas podsumować budżety gminne

Art. 7. ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wymaga, aby izby co najmniej raz na cztery lata przeprowadziły kompleksową kontrolę gospodarki finansowej samorządów.

Czytaj też: Jak poradzić sobie z kontrolą RIO w urzędzie gminy

Zgodnie z nową uchwałą kontrola taka obejmie pięć głównych dziedzin.

W sprawie ustaleń ogólnoorganizacyjnych izby skontrolują kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego (zarząd, skarbnik, sekretarz), wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne oraz sprawdzi dane ogólne o samorządzie (m.in. informacje o liczbie jednostek podległych i nadzorowanych oraz uczestnictwo w związkach komunalnych.

Czytaj też: Miasta mają kłopoty z kredytami, przez RIO

W dziale księgowość i sprawozdawczość kontrolerzy przyjrzą się uważnie gospodarce pieniężnej i kontroli kasy, przejrzą księgi rachunkowe budżetu i urzędu, sprawozdawczość budżetową, finansową i inną oraz skontrolują inwentaryzację.

Czytaj też: RIO przypomina: samorządy nie będą mogły zaciągać pożyczek

W kwestii budżetu samorządu izby skupią uwagę na dochodach budżetowych (subwencje i dotacje, dochody z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku oraz inne dochody), na wydatkach budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych (wydatki bieżące, majątkowe oraz rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji), a także na długu publicznym, przychodach i rozchodach budżetu.

Czytaj też: To RIO każe gminom nasyłać komorników na kopalnie?

W dziedzinie gospodarki mieniem izby skontrolują gospodarkę mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Kontrolerzy sprawdzą też rozliczenie jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi – budżetowymi i z samorządowymi zakładami budżetowymi.

Tekst uchwały na: http://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/uchw_krrio_2_2011.pdf

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2011-04-20 17:43:18

    Samorzady reprezentuja lokalnych, wolnych obywateli a budzety samorzadow sa suwerenne.