PARTNER PORTALU
  • BGK

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przyjęta

  • PAP    1 lipca 2013 - 15:55
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przyjęta

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego pod nazwą "Śląskie 2020" przyjęli w poniedziałek wojewódzcy radni.
To najważniejszy strategiczny dokument, opisującym potrzeby i kierunki pożądanych zmian woj. śląskiego. Strategia obejmuje okres od 2000 r., dotąd była odświeżana tylko raz - kilka lat temu. Aby nadal spełniała swe funkcje w wyznaczonej perspektywie do 2020 r. - potrzebne stało się jej kolejne uaktualnienie.

Jak wynika z informacji samorządu woj. śląskiego, zmiany w Strategii miały w części znaczenie techniczne. Potrzebne było m.in. dostosowanie jej zapisów do obowiązujących i przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, a także do aktualnych światowych trendów.

Jak napisał w uzasadnieniu uchwały o przyjęciu strategii dyrektor wydziału planowania strategicznego i przestrzennego w urzędzie marszałkowskim Andrzej Baksik, chodziło m.in. o sprawdzenie, czy dokument jest zgodny z założeniami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, dyfuzji rozwoju poprzez ośrodki metropolitalne oraz podnoszenia jakości życia przy uwzględnieniu wymogów, wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju.

"Znalazło to odzwierciedlenie w zdefiniowanych obszarach priorytetowych polityki rozwoju województwa, czyli w obszarze nowoczesnej gospodarki, szans rozwojowych mieszkańców, kształtowania przestrzeni regionu oraz relacji regionu z otoczeniem i partnerstw wewnątrzregionalnych" - zaznaczył Baksik.

Ważne dla rozwoju regionu było też uzgodnienie odświeżanej Strategii z dokumentami programowymi Unii Europejskiej, a także z tworzonym na szczeblu regionalnego samorządu Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, który w znacznej mierze określi projekty do realizacji z nowych środków unijnych.

W tym kontekście w zaktualizowanej Strategii pogłębiono "podejście terytorialne" do rozwoju województwa, m.in. wskazano tzw. obszary strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym.

W ostatecznej wersji aktualizowanej Strategii zarząd woj. śląskiego wziął pod uwagę wyniki konsultacji (m.in. z mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi i samorządami niższych szczebli), a także zalecenia środowiskowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: