PARTNER PORTALU
  • BGK

Zakup gruntów nie jest kosztem kwalifikowanym

  • bad    7 lipca 2014 - 20:42
Zakup gruntów nie jest kosztem kwalifikowanym

W opinii kontrolerów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wydatki dotyczące zakupu gruntów, których właścicielem jest beneficjent, nie mogą stanowić wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Kontrolerzy ETO w dwóch skontrolowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektach drogowych stwierdzili, że budowa dróg odbyła się na gruntach należących do miast realizujących inwestycje (beneficjentów). Grunty te, w oparciu o zalecenia ujęte w wydanych przez wojewodów decyzjach, zostały następnie przez miasta wykupione, a płatności rozliczono w wewnętrznych systemach księgowych. Związane z powyższymi operacjami kwoty zostały zadeklarowane jako poniesione, a prawa własności do gruntów przekazano bezpłatnie na rzecz województw.

Podstawą prawną do opinii ETO są:

* art. 56 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1083/2006, zgodnie z którym „kwota wydatków jest potwierdzona dokumentami księgowymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom";

* art. 56 ust. 4, zgodnie z którym „zasady kwalifikowania wydatków ustanawia się na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniach";

*art. 109 ust. 2 rozporządzenia nr 1605/202, który stanowi, że celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku przez beneficjenta;

* zasady kwalifikowalności dla programu, z których wynika, że za kwalifikowalny może zostać uznany wydatek poniesiony, co oznacza, iż konieczny jest faktyczny przepływ środków pieniężnych od podmiotu ponoszącego wydatek do innego podmiotu. Ponadto wydatek musi być niezbędny dla realizacji projektu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.