PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia posłuszne dyscyplinie finansowej

  • GK    30 lipca 2012 - 12:40
Zamówienia posłuszne dyscyplinie finansowej

Większość postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzana jest prawidłowo. Tak wynika z kontroli, którą NIK przeprowadziła w 149 gminach, 147 powiatach, 40 samorządach województw oraz 33 miastach na prawach powiatu.
Najwyższa Izba Kontroli zbadała 369 postępowań o zamówienie publiczne, z tego 149 w gminach, 147 w powiatach, 40 w samorządach województw oraz 33 w miastach na prawach powiatu.

Zdecydowana większość z nich 330 (89,4 proc.) została przeprowadzona prawidłowo, z zachowaniem trybów udzielania zamówienia publicznego, uzasadnionych przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, a realizowane zamówienia były zgodne z ofertą, umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości i uchybienia formalne w przypadku 32 postępowań. Prowadzone były w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku, Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie, Urzędzie Miasta Rybnika, w starostwach powiatowych: w Rawie Mazowieckiej, Głubczycach, Słupcy, Łobzie i Sochaczewie, w urzędach gmin: w Dopiewie, Otyniu, Kościanie, Busku-Zdroju oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Nieprawidłowości polegały m.in. na błędnym ustaleniu wartości zamówienia poprzez określenie jej w kwocie brutto lub nieuwzględnieniu w niej wartości robót uzupełniających, a także przyjęciu wartości zamówienia nieaktualnej, ustalonej przed dopuszczalnym przepisami terminem w stosunku do dokumentów, które nie były niezbędne do prowadzenia postępowania oraz niezachowania spójności danych zawartych w ogłoszeniach o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Istotne nieprawidłowości NIK odnotowała w ośmiu zamówieniach. Postępowania te przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w urzędach gmin: w Dziadowej Kłodzie, Dąbrowie Górniczej, Busku-Zdroju, Sosnówce, Otyniu i w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.