Zamówienia publiczne na usługi są tańsze od in-house

NIK wykazała, że usługi in-house są mało efektywne. Tymczasem outsourcing usług chroni zamawiających przed kosztami zwolnień czy strajków.
Zamówienia publiczne na usługi są tańsze od in-house
Zamówienia publiczne na przykład na wywóz śmieci są tańsze od in-house. Fot. Pixabay.com

Rynek zamówień publicznych w Polsce wart jest 270 mld zł, z czego około 100 mld zł to usługi realizowane wewnętrznie, czyli bez przetargów. Zdaniem Marka Kowalskiego, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, wejście w życie części nowelizacji Prawa zamówień publicznych o usługach in-house może doprowadzić nie tylko do chaosu w wielu sektorach polskiej gospodarki, ale również oznaczać bezrobocie dla dziesiątek tysięcy osób. Według niego wielu prywatnych przedsiębiorców zostanie zmuszonych do zakończenia działalności z powody utraty istotnego lub niejednokrotnie jedynego źródła ich przychodów.

Suchej nitki na usługach in-house nie zostawia raport NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem zamówienia publiczne na usługi oznaczają niższe koszty i niejednokrotnie wyższą jakość realizacji zleceń.

Czytaj też: NIK o spółkach komunalnych

Kontrola NIK objęła okres od 2009 do 2014 roku. Jej celem była ocena „realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego”. Wykazała, że wykonanie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem tworzonych spółek obarczone było wieloma nieprawidłowościami i było mało efektywne. Nieprawidłowości zarówno przy tworzeniu spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonaniu przez spółki poszczególnych zadań, wpłynęła na obniżenie skuteczności realizacji zadań samorządu. Ponadto, w toku kontroli stwierdzono przypadki braku podstawy prawnej do prowadzenia przez niektóre spółki działalności w poszczególnych obszarach.

Zniesienie obowiązku przeprowadzenia przetargu będzie również niekorzystne dla obywateli uważa Marek Kowalski, bo likwidacja konkurencji między przedsiębiorstwami, które obecnie muszą przystępować do konkursu ofert, może przyczyniać się do powstawania lokalnych monopoli, co prowadziłoby do wzrostu cen lub obniżenia jakości usług.

Tymczasem outsourcing, gdy jest właściwie wdrażany, na podstawie właściwej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą oraz realizowany jest przez doświadczone i wyspecjalizowane firmy przynosi znaczące oszczędności. Ponadto jest bardziej efektywny i wyróżnia się wyższą jakością niż usługi in-house.

– Outsourcing usług jest najlepszym narzędziem stosowanym na świecie. W Polsce został wypaczony przez zamówienia publiczne, gdzie skupiano się wyłącznie na cenie usługi, a nie na sposobie jej realizacji, organizacji czy oceny. Tymczasem prawidłowa współpraca zamawiającego i wykonawcy pozwala na osiągnięcie dużej synergii, która przekłada się na wysoką jakość i oszczędności. Outsourcing jest także wygodnym rozwiązaniem dla zamawiającego, gdyż zdejmuje z niego wszelkie obowiązki kadrowe czy techniczne związane ze zleceniem. To wykonawca jest zobowiązany, by zapewnić ciągłość realizacji usług, zagwarantować zastępstwa np. na czas nieobecności czy choroby. Tym samym nie ponosi kosztów m.in. zwolnień lekarskich, urlopów, usprawiedliwionych nieobecności czy strajków. Zamawiający za to może skupić się na swoich kluczowych zadaniach statutowych – uważa Marek Kowalski.

Wszystkie te uwagi były w trakcie omawiania ustawy w Radzie Dialogu Społecznego wielokrotnie podnoszone przez partnerów społecznych, a raport NIK potwierdza tylko zgłaszane obawy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

Kio-odwolania.pl więc dlaczego się nie odwolywac....

Kontr, 2016-11-15 20:35:17 odpowiedz

Gospodarowanie przez instytucje publiczne może być opłacalne w krajach o niskim poziomie korupcji. Polska takim krajem nie jest. W przypadku odpadów komunalnych można wypróbować system mieszany. Niech konkurują firmy prywatne z samorządowymi o odpady mieszkańców, dwoma wskaźnikami: 1) ceną usługi, 2...) jakością usługi. Monopole na pewno będą szkodliwe. rozwiń

w.potega@neostrada.pl, 2016-11-15 17:18:38 odpowiedz

Niektórzy wierzyli, że przed ogłoszeniem pierwszych przetargów polski parlament zmieni ustawowe zapisy na nieco bardziej życiowe, zanim będzie za późno... elblag24.pl/90773-czarna-wizja-wojny-smieciowej-ofiara-bedzie-mpo.html

czyją jesteśmy ofiarą?, 2016-11-15 15:14:49 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU