PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne w drogownictwie

  • GK    16 października 2012 - 10:49
Zamówienia publiczne w drogownictwie

Przetarg na budowę drogi. Oferta. Oczekiwanie na decyzję. Co tak naprawdę ma wpływ, z wyłączeniem ceny, na odpowiedź pozytywną lub negatywną? Na wiele pytań związanych z tematyką zamówień publicznych w drogownictwie będzie można znaleźć odpowiedź na Targach Infrastruktura 2012.
Organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad a także Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Jubileuszowe, X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem odbędą się w dniach 23-25 października w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Środki publiczne w wielu przedsięwzięciach stanowią istotny czynnik prorozwojowy danej branży. Nie inaczej jest w sektorze drogownictwa, jednak postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych często kończy się wyborem oferty atrakcyjniejszej cenowo.

Co zrobić, aby zapobiec takiemu rozwojowi rzeczy? Tego typu problemy zostaną szerzej omówione podczas panelu dyskusyjnego „Jeśli nie cena, to co? Kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg” przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawców będą rozmawiali m.in. o kryteriach oceny ofert, jakie mogą być stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych.

– Konsultacje z ekspertami pozwolą wszystkim zainteresowanym na zgłoszenie propozycji stosowania innego kryterium niż cenowe oraz przedyskutowanie stanowiska inwestora i wykonawcy w tym zakresie – mówi Lech Witecki – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad.

Panel zostanie poprowadzony pierwszego dnia targów, 23 października w godzinach 12.00-13.00 w sali konferencyjnej B na I piętrze, natomiast porady eksperckie będą udzielne na stoisku GDDKiA, na terenie hali targowej do godziny 16.00.

<!-- pagebreak //-->

Ostatniego dnia targów, 25 października na zwiedzających czeka seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa „Wybrane zagadnienia w zamówieniach publicznych dotyczące drogownictwa”. Specjaliści z Kancelarii – konsultanci zamówień publicznych szerzej omówią tematy: dialog techniczny – nowa instytucja prawna, zatrzymanie wadium, wynagrodzenie ryczałtowe przy robotach budowlanych, konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie realizacji umowy, udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci – art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Będzie można dowiedzieć się, jakie są podstawy prawne i przesłanki wprowadzenia „Dialogu technicznego” do ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz jakie są ograniczenia dla wykonawców związane z udziałem w dialogu technicznym.

W sesji poświęconej wadium prelegenci przedstawią sposób dochodzenia roszczenia związanego z bezpodstawnym zatrzymaniem wadium (Krajowa Izba Odwoławcza czy sąd powszechny), a także orzecznictwo KIO i sądów powszechnych dotyczące tego problemu.

Podstawy prawne, istota i cel wynagrodzenia ryczałtowego oraz postanowienia siwz jako podstawa ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, to główne motywy panelu trzeciego, dotyczącego robót budowlanych. Podczas seminarium słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu podstaw prawnych tworzenia

Konsorcjum, dowiedzą się także, na jakie elementy w umowie należy zwrócić uwagę, w celu zabezpieczenia interesów członków Konsorcjum. Wykłady zakończy sesja, podczas której będzie można znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie: Jak skutecznie wykazać zamawiającemu dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich?

Omówione zostaną również podstawy prawne korzystania z potencjału podmiotów trzecich oraz „handel referencjami” jako sposób na omijanie zasad uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Seminarium odbędzie się w godzinach 10.00-15.00 w sali konferencyjnej D na terenie hali targowej.

W obu wydarzeniach można uczestniczyć bezpłatnie. Na seminarium organizowane przez OIGD obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które będą przyjmowane przez organizatorów do dnia 18 października.

Ponadto zwiedzający Targi „Infrastruktura 2012”, a także uczestnicy wydarzeń odbywających się na terenie targów (konferencje, seminaria, dyskusje, itp.) powinni dokonać rejestracji na miejscu lub za pośrednictwem Internetu www.infrastruktura.info/rejestracja (rejestracja będzie aktywna do dnia 18 października). Więcej informacji i pełny program targów dostępny jest na stronie: www.infrastruktura.info.
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.