PARTNER PORTALU
 • BGK

Zamówienia publiczne w spółkach komunalnych narażone na nadużycia

 • MIW    1 marca 2017 - 14:39
Zamówienia publiczne w spółkach komunalnych narażone na nadużycia
Konferencja „W stronę przejrzystych zamówień publicznych” (fot. twitter.com / Fundacja im. S. Batorego)

• Na skutek korupcji oraz innych nadużyć i zaniedbań w zamówieniach publicznych tracimy ogromne sumy – alarmuje Fundacja im. Stefana Batorego.

• Ryzyko nieprawidłowości dla polskiego rynku zamówień jest przeciętne, ale jest wiele sfer wrażliwych, jak zlecenia spółek komunalnych, czy zamówienia na usługi szkoleniowe, gdzie prawdopodobieństwo nadużyć jest bardzo wysokie.

• Podczas zorganizowanej przez Fundację konferencji „W stronę przejrzystych zamówień publicznych” przedyskutowano problemy i zaprezentowano nowatorskie narzędzia służące ich ograniczeniu - Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych i „Pakt Uczciwości”.
Jak podaje Fundacja im. Stefana Batorego szacuje się, że wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi rocznie ok. 150 miliardów złotych. Oznacza to, że różne instytucje publiczne powierzają prywatnym wykonawcom od 6 do 10 proc. PKB w zamian za dostarczenie produktów zaspokajających potrzeby obywateli.

Dla porównania na ochronę zdrowia wydawane jest około 4,5 proc. PKB. Jak podkreśla Fundacja zamówienia publiczne dotyczą zwłaszcza realizacji zadań samorządów – ich udział w rynku stanowi ok. 45 proc. (zlecane są m. in.: budowy szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy usługi darmowego dostępu do internetu w miejscach publicznych).

Czytaj : Nowela prawa zamówień publicznych podpisana

Gdzie szukać źródła problemów?

Zdaniem Fundacji jednym z głównych problemów na rynku zamówień publicznych w Polsce jest fakt, że mamy u nas do czynienia z najwyższym w Europie odsetkiem zamówień, w których składana jest tylko jedna ważna oferta. Tymczasem wystarczą już tylko dwie oferty w przetargu żeby zmniejszyć ceny usług, dostaw, czy robót nawet o 10 proc.

„Problematyczną” kwestią jest kumulowanie się zamówień na początku i na końcu roku, co skutkuje pośpiesznym przeprowadzaniem przetargów, pobieżną ocenę ofert oraz skracanie terminów ich składania.

Czytaj : Zmiany w umowie o wykonanie zamówienia publicznego

- Należy też zwrócić uwagę, że istnieją kategorie instytucji zlecających szczególnie narażone na ryzyko nadużyć. Są to przede wszystkim spółki skarbu państwa i spółki komunalne. Szczególnej kontroli wymagają zamówienia na usługi i dostawy (choć znacznie więcej wydaje się na roboty budowlane), które są mniej konkurencyjne i bardziej narażone na nieprawidłowości – czytamy w oświadczeniu Fundacji im. Stefana Batorego.

Polska ma największy w Unii Europejskiej odsetek przetargów, w których bierze tylko jeden oferent.

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego

Kontrola i jeszcze raz kontrola

Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji w interesie obywateli jest ściślejsza kontrola nad zamówieniami publicznymi, aby stawały się bardziej przejrzyste i odporne na nadużycia. Ona sama, wspólnie z Komisją Europejską, Transparency International, Ministerstwem Rozwoju i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, zaangażowała się w pilotaż tzw. „Paktu Uczciwości” zmierzającego do podnoszenia standardów zamówień oraz przygotowała Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych - wyjątkowe narzędzie umożliwiające każdej stronie ograniczenie tego ryzyka.

Czytaj : Prawo zamówień publicznych: wykonawcy zarzucają zamawiającym niekompetencję

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • mzakrzewski, 2017-03-03 09:55:52

  Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli! Korupcja, czyli inwestowanie łapówek była, jest i będzie. Prawo zamówień tak pisano aby skutecznie doić budżet państwa. Nie ma przetargu którego nie można ustawić. Koszty wykonawstwa rosną, bo jak daję w łapę to muszę kasę wrzucić w koszty.... Jak kasa jest procentowa to zamawiającemu zależy aby procent liczyło się od większych wartości zlecenia. Ostatecznie biorący te pieniądze wyda, dający dzieli się po chrześcijańsku. Bardzo ciekawe jest ustawianie konkursów w funduszach UE pod konkretny podmiot. Konkurs 2.8 POWER Ministerstwa Rodziny PIPS był tak ustawiony. W regulaminie piszą, ze wybiorą 1 projekt, warunki są pisane pod niego. To pod rządami PiS coraz częstsza praktyka. Ostatecznie można zlecać zadania komu się chce, więc po co cyrk z konkursami.  rozwiń
 • star, 2017-03-03 00:36:04

  Jak wynika z Barometru, ryzyko nieprawidłowości dla polskiego rynku zamówień jest przeciętne, ale to ogromny obszar, którego wartość jest liczona w setkach miliardów złotych. Gdzie ten barometr się znajduje, bo wygląda na to, że w Fundacji. Na ogólnikach formułuje się opinie jako pewnik i do tego po...trzebna jest fundacja? Ile osób uczestniczyło w tym seminarium, bo chyba tylko 2 prowadzących i Pan Makowski, ale jaka opinia????  rozwiń
 • Anna KLZ, 2017-03-02 20:46:58

  Szanowni POLACY - kontrola, kontrolą, jednak nic nie zastąpi świadomości. Nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani przejrzystości zamówień. Kontynuacja nepotyzmu trwa [..] - Częstym problemem w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jest brak doświadczenia. U nas możesz je zdobyć a następnie wykorz...ystać w rozwijaniu swojej kariery. Zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości - reklamuje się resort cyfryzacji, który chce przyjąć młodych ludzi na praktyki i bezrobotnych na staże. [...] Praktyki oferowane przez resort są bezpłatne. [..] czy Inspektor pracy wykaże się środkiem prawnym? praktyki winne być zawsze odpłatne, czyż nie tak stanowi demokratyczne prawo RP? Szanowni STUDENCI - obywatele RP powinni zgodnie z przepisami RP zarejestrować się w PUP - jako osoba poszukująca pracy, otrzymać status bezrobotnego a nie "niewolnika XXI wieku". .U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1) 2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 9a) doświadczeniu zawodowym – oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; 13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej – oznacza to: a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 34) stażu – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; 35) stypendium – oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;  rozwiń