PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne, wpis od odwołania. Oto obowiązujące kwoty

  • Marek Okniński    25 stycznia 2017 - 12:28
Zamówienia publiczne, wpis od odwołania. Oto obowiązujące kwoty
fot.pxabay

• Weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
 • Wprowadzone zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne.
24 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wynosi 15 000 zł.

Ponadto rozporządzenie precyzuje również sposób ustalania kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wnoszenia postępowania odwoławczego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Wysokość wpisu od odwołania

Wykonawca wnosząc odwołanie zobowiązany jest wpłacić kwotę wpisu w wysokości wskazanej poniżej:

Do odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2017-02-04 22:43:11

    Dokumentacja do zamówien publicznych: zajrzyj na stronę Artmetic!