Zamówienia władzy publicznej bez przetargów

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna
  • 22-06-2010
  • drukuj
Sądy, trybunały, organy kontroli państwowej i ochrony prawa nie będą musiały stosować prawa zamówień publicznych przy zawieraniu kontraktów z instytucjami gospodarki budżetowej, wobec których są organami założycielskimi.

Będzie można zrezygnować z przetargów przy udzieleniu zamówień instytucjom gospodarki budżetowej przez organy władzy publicznej wykonujące wobec nich funkcje organu założycielskiego. Taką zmianę zaproponował pełniący obowiązki prezydent Bronisław Komorowski w nowelizacji prawa zamówień publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Obecnie możliwość rezygnacji z przetargów dotyczy pod pewnymi warunkami zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej, których organem założycielskim są organy administracji rządowej, np. minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie ma mowy o wyłączeniu stosowania prawa zamówień publicznych wtedy, gdy zamówienie ma trafić do instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest organ władzy publicznej, a więc np. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta, sądy i trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Projekt ma to zmienić i ujednolicić zasady udzielania zamówień publicznych niezależnie od tego, czy organem wykonującym funkcje organu założycielskiego w stosunku do instytucji gospodarki budżetowej jest organ administracji rządowej czy inny organ administracji publicznej – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE