Zarząd małopolskiego z absolutorium

• Głównym punktem obrad XXIV sesji sejmiku małopolskiego była debata nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa za poprzedni rok.
• Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych, wstrzymało się 12, nikt nie zagłosował przeciwko.
Zarząd małopolskiego z absolutorium
Marszałek Jacek Krupa podsumował najważniejsze inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2015 roku (fot.malopolskie.pl)

- Budżet Małopolski za 2015 rok wykonany został z nadwyżką wobec planów. Dochody województwa wyniosły 1 137 039 133 zł, co stanowiło 101,9 proc. wykonania. Z kolei przychody wyniosły 104 956 240 zł, czyli 119 proc. wykonania względem planów na koniec ubiegłego roku. Znaczną część, blisko 30 proc., stanowiły środki unijne – to niezwykle istotny element naszego budżetu – podsumował marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Poza środkami unijnymi (29,1 proc.) dochody województwa stanowiły m.in.: dochody z podatku CIT – 27 proc., dotacje – 15,2 proc. oraz dochody z PIT – 8,8 proc.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 419 mln zł, czyli blisko 38 proc. wszystkich wydanych środków. Ponad 256 mln złotych z tej puli zostało przeznaczone na inwestycje w transport i łączność, prawie 69 mln zł na inwestycje w rolnictwo i łowiectwo, a niemal 16 mln na informatyzację.

Marszałek Jacek Krupa podsumował także najważniejsze inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2015 roku. Wśród nich znalazły się m.in.: obwodnica zachodnia Chrzanowa (wartość ponad 20 mln zł), przebudowa skrzyżowań na DW 774 w okolicach lotniska w Balicach (całość inwestycji 19,3 mln, w 2015 roku ponad 11,6 mln), modernizacja DW 768 Koszyce-Brzesko (całość 39,6 mln zł, w 2015 r. 11,3 mln zł) oraz obwodnica zachodnia Nowego Sącza (ponad 7 mln zł w 2015 roku, wartość całej inwestycji 46,6 mln zł).

- Wykonanie budżetu województwa za ubiegły rok było bardzo dobre, mamy wręcz znakomitą sytuację budżetu i finansów w 2016 r., Małopolska zachowuje płynność finansową i właściwie realizuje swoje zadania – podsumował marszałek Jacek Krupa.

Sejmik udzielił absolutorium zarządowi, za głosowało 22 radnych, wstrzymało się 12, nikt nie zagłosował przeciwko.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE