PARTNER PORTALU
  • BGK

Zarządzanie budżetami wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów

  • AT    4 grudnia 2014 - 10:43
Zarządzanie budżetami wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów
fot.pixabay.com

Umiejętne zarządzanie budżetami, profesjonalne przygotowanie projektów, efektywne rozdzielenie i wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na inwestycje - to największe wyzwania dla samorządów w nowej kadencji.
O tym, co czeka niedawno wybranych przedstawicieli społeczności lokalnych dyskutowano podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014” zorganizowanej w dniach 2-3 grudnia w Warszawie przez Związek Banków Polskich i Europejskiego Doradcę Samorządowego.

Sektor samorządowy ma bardzo istotny udział w kreowaniu wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak podkreśla Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wykorzystanie przez polskie samorządy i społeczności lokalne od 2004 r. środków z unijnego funduszu polityki spójności było jednym z silniejszych impulsów rozwojowych, przekładających się na tempo wzrostu PKB.

Z kolei Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich podkreślał, że zarówno samorządy, jak i banki powinny się w kolejnych latach skupiać przede wszystkim na projektach wzmacniających gospodarkę i tworzących miejsca pracy.

Czytaj tez: Samorządy coraz lepiej radzą sobie z uchwalaniem budżetów

Polska jest obecnie największym beneficjentem funduszy unijnych, spośród wszystkich państw członkowskich. Jednak w perspektywie 5 lat z roli odbiorcy wsparcia przejść mamy do roli płatnika. Dlatego kwestia efektywnego wykorzystania funduszy już dostępnych była jednym z ważniejszych wątków przewijających się przez wszystkie niemal wystąpienia i dyskusje podczas konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014”.

- Kluczową kwestią jest stopniowe zmniejszanie roli dotacji unijnych na rzecz większego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Taka zmiana przygotuje Polskę na perspektywę po roku 2020, kiedy to osłabnie strumień środków płynących z unijnego funduszu spójności – mówił Paweł Orłowski.

Sytuacja budżetowa samorządów zmieni się istotnie wraz z początkiem 2015 roku. Przyczynią się do tego nowe zasady rządzące dystrybucją środków UE i prawem zamówień publicznych. Jak to krótko podsumował Marcin Murawski, były wiceprezes BGK, a dziś dyrektor zarządzający Banku Handlowego w Warszawie S.A. „Proste finansowanie deficytem w samorządach się kończy”. Wtórował mu Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza. Podkreślał on, że nowa perspektywa wymaga szukania we współpracy z bankami takich instrumentów, które nie będą się przekładały na budżet samorządu.

Dodatkowo istotne znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia inwestycji rozwojowych będą miały również zmiany na rynku finansowym. Zmieniające się wymogi regulacyjne sprawią, ze samorządy i banki będą musiały wypracować nowe modele współpracy, aby efektywnie zapewniać środki potrzebne na inwestycje. Dotyczy to zwłaszcza kapitałochłonnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Zmiany w podejściu banków do finansowania samorządów to pochodna wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem, jakie stawia przed nimi regulator.

Jak tłumaczył Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, Komisji Nadzoru Finansowego, banki będą w świetle nowych regulacji (np. mechanizmu współczynnika dźwigni) musiały JST oceniać pod względem szacowanego ryzyka finansowania analogicznie, jak przedsiębiorstwa.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.