PARTNER PORTALU
  • BGK

Zarządzanie kryzysowe w nowej odsłonie

  • GK    23 czerwca 2011 - 08:36
Zarządzanie kryzysowe w nowej odsłonie

Wójtowie, starostowie i zarządy województw będą przygotowywać i realizować wieloletnie programy ochrony ludności, określające siły i środki do ich wykonania.




Minister spraw wewnętrznych przedstawił na posiedzeniu rządu założenia do projektu ustawy, zmieniające istniejące przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego.

Rozwiązana zostanie kwestia błędnie pojmowanej niezależności jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku czego samorząd powiatowy nie może włączyć się w działania gminy w sytuacji, gdy ta nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim mieszkańcom.

Z tego względu przewidziano przepis, który będzie nakazywał obowiązek wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Podstawą do tych działań będą porozumienia.

Z ustawy o samorządzie powiatowym zostanie więc usunięty przepis zakazujący realizacji przez powiat zadań będących zadaniami własnymi gminy w zakresie ochrony ludności.

Zakłada się, że finansowanie ochrony ludności odbywać się będzie w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej.

Z budżetu państwa (wojewodów) będą przekazywane środki finansowe na przygotowywane przez gminy, powiaty i województwa wieloletnie programy ochrony ludności.

Zostanie określona organizacja i sposób finansowania systemu powiadamiania ratunkowego. System ten ma mieć charakter jednolity dla całej Polski. Ma być realizowany przez wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego (lub centra powiadamiania ratunkowego).

Zakłada się, że centra powinny odpowiadać za obsługę odbioru zgłoszeń alarmowych oraz kwalifikację zgłaszanych informacji i kierowanie ich do odpowiednich służb.

Na obszarze zamieszkiwanym przez co najmniej jeden milion mieszkańców powinno być zorganizowane jedno centrum. Ogólnie, liczbę centrów oraz teren ich działania określi wojewoda.

Wojewoda będzie mógł powierzyć tworzenie centrów starostom lub prezydentom miast na prawach powiatu.

Nowe przepisy obejmą także kwestie zapewnienia schronienia dla ludności i zabezpieczenie mienia w sytuacjach zagrożenia – chodzi tu o wykorzystanie podziemnych miejsc (garaże, magazyny, itp.), budowli ochronnych, doraźnie adaptowanych pomieszczeń, pozyskiwanie środków transportu, określenie miejsc ewakuacji.

Wprowadzony zostanie obowiązek świadczeń osobistych na okres zagrożenia. Wójt, starosta i wojewoda będą mogli podjąć decyzje o ewakuacji z miejsc zdarzenia, zabezpieczeniu ujęć wody i żywności przed skażeniem bądź nakazać wykonanie pomocniczych czynności ratowniczych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.