PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika: Ministerstwo wydało interpretację dot. in dubio pro tributario

  • Anna Trojanowska    13 stycznia 2016 - 17:31
Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika: Ministerstwo wydało interpretację dot. in dubio pro tributario
Minister finansów uznał za konieczne wydanie interpretacji ogólnej w celu wyeliminowania rozbieżności w stosowaniu zasady przez organy podatkowe (fot.pixabay.com)

• 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
• Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą prawidłowego stosowania reguły.
• Interpretacja ma pomóc podatnikom i urzędnikom w jednolitym stosowaniu prawa.
• Zasadność zastosowania klauzuli będzie mógł skontrolować sąd administracyjny.
Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Wynika to z dodanego art. 2a Ordynacji.

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, wyjaśniającą, jak prawidłowo stosować tę regułę.

RPO zwrócił uwagę na niejednoznaczny charakter przepisu

8 października 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie wprowadzonej do Ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

W wystąpieniu rzecznik wyraził swoje obawy, co do możliwości faktycznego wykorzystania przez podatników w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych nowej regulacji. Przedstawił również wątpliwości dotyczące niejednoznacznego charakteru wprowadzonego przepisu. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania administracji podatkowej w zakresie praktycznego i jednolitego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej.

Minister wydał interpretację ogólną

Podzielając obawy rzecznika, minister finansów uznał za konieczne wydanie interpretacji ogólnej w celu wyeliminowania rozbieżności w stosowaniu zasady przez organy podatkowe.

- Wydana interpretacja ogólna ma pomóc zarówno podatnikom, jak i urzędnikom organów podatkowych w jednolitym stosowaniu prawa. Przypomnę tylko, iż w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzające zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. W trakcie prac legislacyjnych, zasada ta budziła wiele wątpliwości i z tego powodu Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się tą sprawą. Dla Rzecznika najważniejsze jest bowiem, aby stanowione prawo było efektywnie stosowane i tworzyło skuteczny system ochrony podatnika, a nie tworzyło prawa iluzoryczne, z których obywatel nie będzie mógł skorzystać - mówi Katarzyna Łakoma, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

Podstawowe reguły stosowania zasady

W opublikowanej interpretacji ogólnej minister wyjaśnia podstawowe reguły stosowania zasady in dubio pro tributario (czyli rozstrzygania na korzyść podatnika). W szczególności MF wskazał, że:Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • wdzivny, 2016-01-20 13:04:08

    Najwapniejsze jest by urządnik odzwyczaił się od zasady: jak się da, to się zrobi.Ponadto ciągle pokutuje urzędnicze, że on to pan a petent to intruz przeszkadzający w pracy. Powinno być, że urzędnik jest na usługi petenta, bo to pretant płaci podatek, z którego urzędnik żyje.