PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasady głosowania w komisjach ustala rada

  • lk    20 grudnia 2010 - 11:11

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rady powiatów i gmin mają prawo samodzielnie uchwalić tryb głosowania swoich komisji.
W myśl art. 19 u.s.p. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę gminy lub powiatu, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa jej statut. Z kolei art.16 ust. 2 u.s.p. reguluje sprawę składu komisji rewizyjnej. Z przepisów tych nie wynikają zasady głosowania w komisjach rad. Przeciwnie z tych przepisów wynika, że to rady jednostek samorządów mają prawo do określania w statucie trybu pracy rady i komisji orzekł NSA, o czym poinformował Związek Powiatów Polskich.

Przepis art. 169 Konstytucji RP stanowi, że ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Ustawa o samorządzie powiatowym kwestie te pozostawia do uregulowania statutowego. Ustawa ta jednak reguluje jedynie tryb podejmowania uchwał przez radę i zarząd powiatu, nie wypowiada się natomiast w sprawie podejmowania uchwał przez komisje. W takiej sytuacji należy, zgodnie z konstytucyjną zasadą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, wyrażającej się m.in. w samodzielności organizacyjnej, a w tym przypadku w prawie do uchwalania statutu, przyjmować, że wprowadzone do statutu postanowienia o trybie głosowania w komisjach rad powiatów i gmin nie naruszają prawa.

Czytaj też:

Decyzje o warunkach zabudowy bez zmian 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.