Zasady uzupełniania dokumentów

Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zasady uzupełniania dokumentów

W celu zmniejszenia liczby ofert, które z powodu błędów formalnych nie mogą zostać uznane za najkorzystniejsze, ustawodawca zdecydował się nałożyć na zamawiającego obowiązek podjęcia próby uzupełnienia otrzymanej oferty o brakujące dokumenty.

Czytaj też: Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

Pogląd, że zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia dokumentów, bez względu na to, czy takich dokumentów nie złożono, czy też złożone dokumenty zawierają błędy bądź nie potwierdzają one spełnienia warunków w postępowaniu (dokument niepotwierdzający spełnienia warunków udziału w postępowaniu można potraktować jak niezłożenie dokumentu), został ugruntowany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Przykładowo w wyroku z dnia 07 marca 2012 r. sygn. akt: KIO 379/12 Izba stwierdza, że złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu uzasadnia wezwanie do uzupełnienia braku a nie wykluczenie wykonawcy z pominięciem obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty można uzupełniać tylko jeden raz

Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wynika, iż ma on być zastosowany tylko jednokrotnie w sytuacji, gdy nieuzupełnienie dokumentów skutkowałoby unieważnieniem postępowania.  

Wskazany przepis jednoznacznie stanowi o wezwaniu do uzupełnienia w określonym terminie - używa, zatem liczby pojedynczej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU