PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasiłki i odbudowa zniszczeń po klęsce żywiołowej

  • GK/mswia.gov.pl    29 września 2011 - 08:35
Zasiłki i odbudowa zniszczeń po klęsce żywiołowej

Kolejni poszkodowani przez tegoroczne burze i nawałnice z 226 gmin z 13 województw będą mogli skorzystać z uproszczonych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek zniszczonych lub uszkodzonych budynków.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady gospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.

Z uproszczonych zasad będą mogli skorzystać poszkodowani z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W tym, z uproszczonych zasad będą mogli skorzystać mieszkańcy z 39 gmin, w których doszło w tym roku do osuwisk. Chodzi o mieszkańców gmin z terenu m.in. województw mazowieckiego i podkarpackiego.

Mieszkańcy 226 gmin poszkodowanych przez tegoroczne burze i nawałnice, w tym z 39 gmin dotkniętych przez tegoroczne osuwiska – nie będą musieli składać wniosku o pozwolenie na odbudowę zniszczonych przez żywioł domów. Zamiast tego wystarczy zgłoszenie we właściwym starostwie powiatowym.

Dotyczy to obiektów budowlanych o całkowitej kubaturze mniejszej niż 1 tys. metrów sześciennych i nie wyższych niż 12 metrów. Z uproszczonych procedur skorzystają m.in. osoby prywatne, instytucje publiczne, i przedsiębiorcy.

Z uproszczeń w odbudowie i remontach domów skorzystają mieszkańcy gmin poszkodowanych przez tegoroczne burze i huragany, do których doszło m.in. w lipcu i we wrześniu br.

Dotąd z takich uproszczeń mogli skorzystać poszkodowani m.in. przez powodzie, pożary, nawałnice i intensywne opady śniegu z lat 2008-2010.

MSWiA opracowało także nowy tryb wypłaty zasiłków powodziowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi rodzin lub osób samotnie gospodarujących. Resort opracował nowy wzór formularza wniosku o przyznanie zasiłku celowego do 2 tys. zł. Jest to dodatkowe źródło pomocy dla poszkodowanych, niezależne od środków finansowych przyznawanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Pomoc będzie przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zasiłki do 2 tys. zł będą wypłacane na podstawie wniosku wypełnianego przez osobę poszkodowaną. Wypłaty zasiłku nie będzie poprzedzać rodzinny wywiad środowiskowy, tak jak ma to miejsce w przypadku poszkodowanych starających się o wsparcie ze środków z pomocy społecznej.

Zasiłek powodziowy przyznawany będzie niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia wprowadza nowy wniosek o przyznanie zasiłku celowego do 2 tys. zł.

Opracowany w MSWiA formularz wniosku o zasiłek powodziowy pozwoli na przyspieszenie procedury związanej z przyznaniem pomocy oraz umożliwi jednolite zbieranie danych przekazywanych przez poszkodowanych.

Decyzja o wypłacie zasiłku zapadnie w ciągu 2 dni, a wypłata pieniędzy poszkodowanym w terminie do 4 dni.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.