PARTNER PORTALU
  • BGK

Zbiórki publiczne będą odbywać się na nowych zasadach

  • PAP    14 marca 2014 - 12:49
Zbiórki publiczne będą odbywać się na nowych zasadach

- Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do ustawy o zbiórkach publicznych; mają one głównie charakter porządkujący i redakcyjny. Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy, które pochodzą z 1933 r. Teraz ustawa trafi do prezydenta.
Senat zaproponował 28 poprawek do ustawy. Posłowie przyjęli wszystkie poza jedną.

Większość poprawek koryguje nieprecyzyjne odesłania, zapewnia ustawie spójność terminologiczną bądź ma charakter redakcyjny.

Jedna z poprawek jednoznacznie przesądza, że zbiórki w lokalach urzędów publicznych będą wyłączone z reżimu ustawy tylko w przypadku, jeśli będą odbywały się w ramach tzw. zbiórek koleżeńskich.

W innej poprawce jednoznacznie wskazuje się, kto opatruje podpisem zgłoszenie zbiórki publicznej oraz sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki, jeżeli dokumenty te sporządzane są w postaci elektronicznej. Senat zaproponował, aby była to "osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki".

Inne poprawki dotyczą m.in. przepisów wskazujących, czyje dane mają być podane w zgłoszeniu zbiórki publicznej, doprecyzowują terminy sporządzenia i doręczenia sprawozdań.

Zgodnie z ustawą z 1933 r. zbiórka to zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonuje jednak rozporządzenie, które rozszerza tę definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne sms-y).

Obecnie to, czy zbiórka się odbędzie, zależy od zgody urzędników.

Nowa ustawa zastępuje pozwolenie na zbiórkę zgłoszeniem w internecie, na portalu, którym administrować będzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą dostępne online dla wszystkich.

Ustawa jednoznacznie definiuje zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych, a także zbieranie datków na cele religijne.

Zgłoszenia będą mogły być dokonywane w formie tradycyjnej lub elektronicznej - opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednak informacja o zgłoszeniu zbiórki będzie publikowana tylko w formie elektronicznej - w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (lub 7 dni w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej). Dopiero po publikacji będzie można rozpocząć zbiórkę.

Zbiórki organizować będą mogły nie tylko organizacje pozarządowe, ale również trzyosobowe komitety.

Środki zebrane przez organizacje, które nie rozliczyły się ze zbiórki, mają być przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.

Ustawa ma wejść trzy miesiące po ogłoszeniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.