Zbudują swój zakład do przetwarzania śmieci

  • AW/sosnowiec.pl
  • 17-08-2011
  • drukuj
Jest umowa na budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Powstanie tam m.in. sortowania odpadów, kompostowania, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych.
Zbudują swój zakład do przetwarzania śmieci

Utworzonej przez Gminę Sosnowiec w roku 2009 Spółce – Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu zostały powierzone zadania związane z zagospodarowaniem odpadów na obszarze miasta Sosnowca.

Spółka wykonuje te zadania m. in. poprzez realizację projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, który staraniem Gminy Sosnowiec w lutym 2010r. otrzymał dofinansowanie w wysokości 44,1 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu zapewni kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami w mieście oraz pozwoli na spełnienie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, które stanowią iż do 16 lipca 2013 roku zgodnie z Dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane zredukować odpady komunalne ulegające biodegradacji, tak aby nie było składowanych więcej niż 50 % odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do ich masy wytworzonej w 1995 roku, a po roku 2020 wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 35%.

12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu podpisano umowę Budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Parafowali ją przedstawiciele Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów i wykonawcy – konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Acciona Infraestructuras S.A. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Madrycie.

Zakres podpisanego kontraktu obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlano-montażowych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego. W zakres czynności wykonawcy wchodzi również przeszkolenie załogi, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego.

W ramach przedmiotowego kontraktu zostanie zrealizowana instalacja sortowania odpadów (przepustowość 70 000 ton rocznie), instalacja kompostowania odpadów zielonych (przepustowość 3 000 ton rocznie), instalacja kompostowania intensywnego odpadów ulegających biodegradacji (przepustowość 13 000 ton rocznie), stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o zdolności przerobowej 3 900 ton rocznie, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn materiałów budowlanych, oraz komory do składowania odpadów zawierających azbest.

Okres realizacji umowy wynosi 48 miesięcy w tym 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej, 24 miesiące na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz 12 miesięcy na zgłaszanie wad. Wartość kontraktu brutto wynosi 58 233 120 zł.

 

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Takie to przykre i smutne.Szkoda.Mo..ze jednak to nie bedą tylko puste słowa!!

WOLNA, 2011-08-17 23:33:42 odpowiedz

Zarówno konurbacja śląska, jak i Warszawa są za duże, żeby scentralizować gospodarkę odpadami. Wożenie ich do jednego składowiska, jednej sortowni, jednej spalarni i jednego mogilnika nie ma sensu. Podejrzewam, że i w Sosnowcu potrzebny będzie wkrótce drugi zakład przerobu. Dopóki dopłaty idą w poje...dyncze miliony, ważniejsza jest redukcja ilości składowanych odpadów. Zasypanie miasta śmieciami może kosztować miliardy, a miejsc na składowiska zaczyna brakować. 15 mln w porównaniu z karami, jakimi obłoży nas wkrótce Unia, to niewiele.
Nie ma czegoś takiego jak znormalizowane odpady komunalne, technologie opracowane dla innych składów śmieci mogą u nas działać kiepsko lub w ogóle nie przydać się do niczego. Technicznie śmieci to jedna z większych łamigłówek współczesnej gospodarki. A czasu na jej rozplątanie jest bardzo mało.
rozwiń

zbikraw, 2011-08-17 17:08:37 odpowiedz

puste słowa!

GOŚĆ, 2011-08-17 16:51:56 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE