PARTNER PORTALU
  • BGK

Zdjęcie do dowodu, formularz: Nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego już obowiązują

  • aw    12 września 2017 - 14:52
Zdjęcie do dowodu, formularz: Nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego już obowiązują
Wzory wcześniej używane mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (fot.shutterstock)

Obowiązuje już nowe rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 sierpnia 2017 r. weszło w życie 31 sierpnia. Wprowadza ono nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń dot. utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Treść rozporządzenia wraz ze wzorami nowych wniosków, formularzem odbioru dowodu osobistego, formularzem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – publikujemy w dziale Multimedia.

Wzory wcześniej używane mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

Ważne usługi elektroniczne i jakość zdjęć

Rozporządzenie przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Chodzi o dostosowanie terminologii do zmian dokonanych ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Przypomnijmy, wniosek o wydanie dowodu osobistego jest niezbędny dokumentem przy staraniu się o dowodów osobisty. Można go pobrać w urzędzie dowolnej gminy lub elektronicznie.

Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 proc. fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Co ważne fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek i być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi.

- Zmiany mają pozwolić pracownikom organów gmin na sprawniejszą ocenę jakości fotografii dołączanych do wniosków o wydanie dowodu osobistego, co ma przełożyć się na jakość dokumentów tożsamości – czytamy w uzasadnieniu.

Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

W przypadku wymiany dowodu osobistego należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.