PARTNER PORTALU
  • BGK

Zegar tyka, czas na podsumowania finansowe

  • GK/RIO    4 lipca 2011 - 20:46
Zegar tyka, czas na podsumowania finansowe

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała wykaz terminów przekazywania przez samorządy sprawozdań w III kwartale 2011 r.
Termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów za II kwartał 2011 r. mija 10 lipca.

Kwartalne sprawozdania o dotacjach/wydatkach jednostki powinny dostarczyć izbie do 14 lipca.

Jeśli chodzi o miesięczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy to należy je składać w terminach: do 20 lipca, do 20 sierpnia i 20 września.

22 lipca mija termin złożenia sprawozdań budżetowych. Należy dostarczyć miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych oraz półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku (mowa o nim w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S).

Tego samego dnia upłynie termin złożenia łącznych sprawozdań tj. kwartalnego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalnego o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego minie 28 lipca. Niezbędne dokumenty to kwartalne sprawozdania: o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Sprawozdania przesyła się do RIO w Opolu wyłącznie w postaci elektronicznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.