PARTNER PORTALU
  • BGK

Zlecanie zadań publicznych może być modelowe

  • AT    11 września 2013 - 13:00
Zlecanie zadań publicznych może być modelowe

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu testującego "PI - od partnerstwa do kooperacji". Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.
Z badań prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że samorządy zlecają organizacjom zadania głównie w formie powierzenia. Liczba oraz wartość tych zadań jest niewielka w odniesieniu do potencjału sektora pozarządowego. Identyfikując bariery we współpracy - wynikające m.in. z niskiego poziomu zaufania oraz niewystarczających kompetencji i zachęt dla obydwu stron - projekt będzie proponował nowe rozwiązania, które zwiększyć mają skalę przekazywania zadań publicznych organizacjom.

Dlaczego innowacyjny?

Projekty innowacyjne, to takie projekty, które poszukują nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów. Nastawione są na badanie, rozwój i upowszechnianie konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych. W projekcie opracowany i przetestowany zostanie model zlecania zadań, który pokaże korzyści zarówno organizacjom, samorządom, jak i mieszkańcom korzystającym z usług świadczonych przez organizacje.

Jaki jest cel?

Celem projektu jest wypracowanie narzędzia związanego z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną w formie poradnika Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS). Ponadto w ramach projektu CIO przewiduje wzmocnienie merytoryczne

Czytaj też:  Jak usprawnić system przetargów?

Docelowo projekt skierowany jest do wszystkich samorządów i organizacji pozarządowych, które chcą realizować zadania publiczne. Upowszechniony zostanie w co najmniej 480 gminach i 240 organizacjach. Testowany natomiast będzie w 16 wybranych gminach z całej Polski, w których wybrane zostaną również 32 organizacje pozarządowe.

Rezultaty

Wypracowanie i wdrożenie modelu kontraktacji usług społecznych w 16 gminach, a także wzmocnienie potencjału merytorycznego przedstawicieli NGO i JST do realizacji zadań publicznych.

Autorem projektu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich - organizacja pozarządowa ze Słupska wraz z Partnerami: miastem Słupsk i Uniwersytetem Warszawskim. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2015 roku.

W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja gmin do testowania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

Zaproszenie i formularz do wypełnienia w dziale multimedia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.