PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiana prawa w zakresie ochrony terenów zieleni

  • PAP/em    21 lipca 2015 - 18:38
Zmiana prawa w zakresie ochrony terenów zieleni
- Nowe przepisy to nie tylko ułatwienia w uzyskiwaniu zezwoleń na usuwanie drzew, lecz także zwiększona ich ochrona - zaznacza minister Otawski (fot. pixabay)

Ustawa podpisana właśnie przez Prezydenta RP przewiduje m.in. obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawę jakości nowych nasadzeń.
20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.

Nowe przepisy uelastyczniają prawo

- Zmiany w przepisach pozwolą nam unikać sytuacji, w których ktoś musi zapłacić karę nieproporcjonalnie wysoką do wyrządzonej szkody, na przykład za wycięcie złamanego drzewa, które zagrażało jego bezpieczeństwu. A przecież życie ludzkie powinno być priorytetem - mówi Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody. - Do tej pory przepisy przewidywały obowiązek nałożenia kary pieniężnej w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności.

Co istotne, ustawa wprowadziła nową metodę obliczania opłat za usuwane drzewa, odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację, np. tereny wiejskie i zurbanizowane. Dla przykładu, opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego w parku wyniesie ok. 9600 zł, podczas gdy obecnie wynosi ok. 18 000 zł. Niebawem do konsultacji społecznych trafi projekt rozporządzenia Ministra Środowiska precyzujący wysokość opłat. Uwaga: osoby fizyczne nie poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zostały również określone wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. W ten sposób każda osoba będzie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzewa.

Będzie mniej formalności

W celu uproszczenia systemu ochrony zadrzewień zniesiono także obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy. Ponadto wprowadzono zwolnienie z opłat (ale nie zezwoleń) w przypadku usuwania tzw. samosiewu z nieużytkowanych gruntów.

Zniesiony został również obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku dużych spółdzielni spełnienie tego wymogu często było bardzo czasochłonne i skomplikowane. Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie. W ten sposób społeczeństwo zyska nowy instrument w zarządzaniu zielenią na terenie zamieszkiwanych przez nich osiedli.×
KOMENTARZE (1)

  • Wojciech Pawlik, 2015-07-22 08:52:03

    Nareszcie ! W dalszym ciągu nie potrafię się pogodzić z tym, że "jedna gmina drugiej gminie" (teraz Marszałek) będzie wydawać pozwolenia. Śmiechu warte gdy się zakłada możliwość naruszania prawa. Niektórzy prawnicy - może mądrzejsi chociaż niedouczeni - interpretowali sprawę w ten sposób, ...że np. prezydent miasta nie mógł sam SOBIE (na prywatnym terenie) udzielić pozwolenia. Ale cóż, "wiedza nie jest mądrością". I jeszcze jedno: dziwne, że kogoś zabolała wysokość opłat ?  rozwiń