PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany dotyczące znaków drogowych

  • Przegląd mediów/samorzad.lex.pl    9 maja 2011 - 14:41

Minister Infrastruktury wydał rozporządzenia dotyczące znaków drogowych, oznaczających drogę wewnętrzną oraz strefę ruchu.
Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 89, poz. 508). Rozporządzenie to wprowadza do stosowania nowe znaki drogowe: „droga wewnętrzna" i „koniec drogi wewnętrznej", które umieszczane są w połączeniach dróg publicznych z drogami wewnętrznymi (z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu). Znak stosowany jest wówczas, gdy jego brak miałby wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze publicznej.

Kolejnymi znakami są „strefa ruchu" i „koniec strefy ruchu". Pierwszy z nich stosuje się dla oznakowania ustalonej strefy ruchu na drogach wewnętrznych. Drugi ma na celu wskazanie wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. O wyznaczeniu strefy decyduje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi.

Minister Infrastruktury wydał również rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 12 kwietnia 2011 r. wydane przez Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 89, poz. 509).

Rozporządzenia wejdą w życie 14 maja 2011 r.


 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.