Zmiany w dostępie do informacji publicznej

W ustawie o dostępie do informacji publicznej potrzebne są zmiany, które ograniczyłyby możliwość nadużywania prawa do informacji i rozwiązały problem odpłatności za jej udzielenie - twierdzi sędzia NSA Irena Kamińska.
Zmiany w dostępie do informacji publicznej

Czy pani zdaniem ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga zmiany?

Irena Kamińska: Na pewno. Ostatnia duża nowelizacja nie rozwiązała całego szeregu wątpliwości, bo pominięto cały dorobek orzeczniczy i przetransportowano do ustawy jedynie regulacje dyrektywy.

Nadal np. nie jest rozwiązany problem odpłatności za udzielenie informacji. Wprowadzono odpłatność za ponowne wykorzystanie, ale nadal jest problem ze zwykłym udostępnianiem informacji, gdy wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, np. skserowaniem akt, przygotowaniem wydruków itp.

Czytaj też: Kłopoty z ustawą o dostępie do informacji

W takiej sytuacji organ może przecież pobrać opłatę.

To prawda, tyle tylko, że z obecnego przepisu wynika, iż nawet jeśli wnioskodawca nie wniesie opłaty, to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej musi ją udostępnić zgodnie z wnioskiem. Przepis mówi, że organ jedynie powiadamia o wysokości opłaty, nawet nie wzywa do jej wniesienia, bo to wiązałoby się z jakimiś środkami egzekucyjnymi, a po upływie 14 dni i tak musi udostępnić informację. Uważam, że taki przepis wręcz ośmiesza organ zobowiązany do udzielenia informacji.

Co jeszcze wymaga zmiany w ustawie?

Przede wszystkim nie ma przepisów, które ograniczałyby możliwość nadużywania prawa do informacji, a to, niestety, jest trend coraz bardziej powszechny. Do NSA rzadko trafiają sprawy, w których faktycznie chodzi o dostęp do informacji w celach, które przyświecały uchwaleniu tej ustawy. A jeśli trafiają, to zwykle skarżącym jest fundacja, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. Natomiast coraz więcej spraw trafiających do sądu to klasyczne sprawy, w których obywatel nadużywa prawa do informacji.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU