PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

  • RIO    30 września 2011 - 20:58
Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie opublikowała wskazówki dotyczące zasad konstruowania budżetu JST na rok 2011, podkreślając zmiany w ustawodawstwie.
W Dzienniku Ustaw nr 185 poz. 1098 z 6 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany nastąpiły między innymi:
- w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" uchyla się rozdział "75647 Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych" wraz z objaśnieniami,
- w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85305 Żłobki" dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu: "85306 Kluby dziecięce 85307 Dzienni opiekunowie",

- w załączniku nr 4 rozporządzenia grupa wydatków "Dotacje i subwencje" otrzymuje brzmienie "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301",

- objaśnienia do paragrafu "422 Zakup Środków żywności" otrzymują brzmienie: "Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie otrzymują odpowiednie podziałki dochodów."

Część zapisów rozporządzenia ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2012.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.