PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w opiniowaniu planów miejscowych

  • AT    28 stycznia 2013 - 19:30
Zmiany w opiniowaniu planów miejscowych

Nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego zniosły obowiązek przesyłania przez gminy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektów studiów uwarunkowań i projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w celu ich zaopiniowania.
W dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445), na mocy której zostały zmienione przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) dotyczące obowiązku przedstawienia prezesowi UKE do zaopiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Dzięki konsultacjom usługi telekomunikacyjne będą lepsze?

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w art. 11 w pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został uchylona lit. k, natomiast w art. 17 w pkt 6 w lit a wspomnianej ustawy został uchylony tiret piąte.

Na skutek wprowadzenia powyższych zmian w przepisach prawa, począwszy od dnia 21 stycznia 2013 r., gminy nie mają obowiązku przesyłania do prezesa UKE projektów studiów ani projektów planów miejscowych w celu ich zaopiniowania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Czytelnik, 2013-01-28 22:05:34

    No nie ! Eureka ! Nowy, kolejny bąbelek do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ! A jak się wszyscy tu cieszą ! ( ?) Czy wszyscy stracili już poczucie logicznego myślenia. No tak, przecież na studiach prawniczych mało jest zajęć z przedmiotu LOGIKI. A cała reszta, opiniujący, uzgadniający i odp...owiadający politycy ? Kuriozalne przepisy zmiany planowania przestrzennego kilkunastoma ustawami. I co z tego że studium uwarunkowań będzie uzgodnione jak w Polsce planuje się decyzjami a nie miejscowymi planami, a wszystkie wydawane decyzje warunkujące zagospodarowanie przestrzennego nie muszą być ze studium? Patrz na wykresy w Raporcie: Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_i_problemy_20072011.pdf - Adobe Reader  rozwiń