PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w pomocy społecznej

  • PAP    1 lutego 2011 - 20:33

Możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy i wydłużenie czasu korzystania z miejsca w domach pomocy społecznej z trzech do sześciu miesięcy - przewiduje projekt, którego przyjęcie rekomenduje Sejmowi Komisja Polityki Społecznej.
Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przewiduje możliwość tworzenia rodzinnego domu pomocy - nie może w nim przebywać mniej niż trzy i nie więcej niż osiem osób, które - ze względu na wiek lub niepełnosprawność - wymagają wsparcia i opieki. Wydłużono także czas korzystania z miejsca w całodobowym domu opieki nieprzerwanie z trzech do sześciu miesięcy (przy czym w ciągu roku nie może to być więcej niż osiem miesięcy).

Proponowane zmiany dopuszczają, by osoby leżące przebywały w pokojach wieloosobowych, maksymalnie czteroosobowych, przy zachowaniu dotychczasowego metrażu przypadającego na jedną osobę.

Projekt określa także, kiedy można uchylić decyzję o przyznaniu lub wstrzymaniu świadczenia z pomocy społecznej; dotyczy to sytuacji braku współdziałania danej osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia czy odmowy podjęcia leczenia odwykowego.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osoby objęte kontraktem socjalnym, a pobierające zasiłek okresowy, będzie on wypłacany jeszcze przez trzy miesiące po podjęciu zatrudnienia. Obecnie osoby korzystające z różnych form pomocy społecznej w chwili otrzymania pracy tracą uprawnienia do świadczeń.

Projekt powołuje też przy ministrze pracy i polityki społecznej Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych; zasady powoływania komisji regionalnych ma określić rozporządzenie. Daje także marszałkowi województwa możliwość udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.