PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w pomocy społecznej

  • PAP    1 lutego 2011 - 20:33

Możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy i wydłużenie czasu korzystania z miejsca w domach pomocy społecznej z trzech do sześciu miesięcy - przewiduje projekt, którego przyjęcie rekomenduje Sejmowi Komisja Polityki Społecznej.
Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przewiduje możliwość tworzenia rodzinnego domu pomocy - nie może w nim przebywać mniej niż trzy i nie więcej niż osiem osób, które - ze względu na wiek lub niepełnosprawność - wymagają wsparcia i opieki. Wydłużono także czas korzystania z miejsca w całodobowym domu opieki nieprzerwanie z trzech do sześciu miesięcy (przy czym w ciągu roku nie może to być więcej niż osiem miesięcy).

Proponowane zmiany dopuszczają, by osoby leżące przebywały w pokojach wieloosobowych, maksymalnie czteroosobowych, przy zachowaniu dotychczasowego metrażu przypadającego na jedną osobę.

Projekt określa także, kiedy można uchylić decyzję o przyznaniu lub wstrzymaniu świadczenia z pomocy społecznej; dotyczy to sytuacji braku współdziałania danej osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia czy odmowy podjęcia leczenia odwykowego.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osoby objęte kontraktem socjalnym, a pobierające zasiłek okresowy, będzie on wypłacany jeszcze przez trzy miesiące po podjęciu zatrudnienia. Obecnie osoby korzystające z różnych form pomocy społecznej w chwili otrzymania pracy tracą uprawnienia do świadczeń.

Projekt powołuje też przy ministrze pracy i polityki społecznej Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych; zasady powoływania komisji regionalnych ma określić rozporządzenie. Daje także marszałkowi województwa możliwość udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: