PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w wieloletnich prognozach finansowych według RIO

  • GK    8 marca 2013 - 12:17
Zmiany w wieloletnich prognozach finansowych według RIO

Konieczne jest znowelizowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, a kwot tych nie wykazały w wydatkach budżetowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przypomina, że wprowadzony wzór elektronicznej wersji wieloletniej prognozy finansowej został zaprogramowany do automatycznego generowania informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

System przy obliczaniu wskaźnika będzie uwzględniał potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji pod warunkiem, że będą one wykazane w wydatkach budżetowych.

Czytaj też: Gminne kasy na celowniku resortu finansów

„Uwzględniając te uwarunkowania, przepisy wymuszają wykazywanie w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Z tego względu konieczne jest znowelizowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, a kwot tych nie wykazały w wydatkach budżetowych" - poucza RIO w Szczecinie.

Dlatego izba, w celu uniknięcia całorocznego blokowania środków finansowych zaangażowanych na potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, proponuje zmienić plan wydatków bezpośrednio po spłaceniu przez dłużnika kolejnych rat poręczonych zobowiązań.

Jednocześnie izba przypomina, że wykazując dane w poszczególnych pozycjach wzoru określonego rozporządzeniem ministra finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, samorządy powinny w wierszu 1.1.5. „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" ująć dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą: 200, 201, 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 287, 288 i 290.

RIO dodaje, że wiersz 1.1. „Dochody bieżące" nie jest sumą pozycji 1.1.1. - 1.1.5., w których są wyszczególnione wyłącznie wybrane źródła dochodów.

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" , jak poucza izba, należy wykazać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

Jeśli chodzi o wiersz 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" to według RIO, należy wykazać w nim kwoty wszystkich wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, łącznie z tymi, które zostały wykazane w wierszu 11.2.

Rio przypomina również, że pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

„Pozostałe pozycje można uzupełnić za okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych" - informuje szczecińska RIO.

Czytaj też: RIO z obawą czekają na sprawozdania budzetowe

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.