PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmieniona ustawa Prawo ochrony środowiska wchodzi w życie

  • pt    28 sierpnia 2014 - 08:06
Zmieniona ustawa Prawo ochrony środowiska wchodzi w życie

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska powoduje konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych. Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie.
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)., pod pozycją 1101 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy -  Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane nią przepisy  zaczną obowiązywać od  5 września 2014 r.

Wejście w życie znowelizowanej ustawy spowoduje konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych (zgodnie z art. 28). Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie.

 Czytaj: Rząd przyjął Masterplany dla dorzeczy Odry i Wisły

Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy IED prowadzący instalacje z branż, dla których opublikowane zostały już Konkluzje BAT, muszą rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymagań. Powinien się on zakończyć w ciągu czterech lat.

Szczegółowa procedura tego procesu znajduje się w znowelizowanym art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano natomiast decyzje wykonawcze Komisji ustanawiające Konkluzje BAT dla następujących branż: przemysł szklarski, produkcji żelaza i stali, przemysł garbarski, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu oraz przemysł chloro-alkaliczny.

Czytaj też:  Regiony i branża zgodni ws OZE

Ponadto, art. 209 ust. 1 oraz art. 211 ust. 12 znowelizowanej ustawy nakładają na organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych, obowiązek przedstawienia Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosku o wydanie pozwolenia w postaci elektronicznej, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie.

5 września, wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,  wejdą również w życie nowe rozporządzenia Ministra Środowiska:

*W sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.:

*W sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.  

Rozporządzenie określa wysokość opłaty rejestracyjnej dla instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego brzmienia do treści ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. w

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.