PARTNER PORTALU
  • BGK

ZMP chce zmian w ustawie o polityce rozwoju

  • AT/ZMP    9 listopada 2011 - 18:19
ZMP chce zmian w ustawie o polityce rozwoju

W projektowanej ustawie o polityce rozwoju powinny znaleźć się przepisy dotyczące lokalnych strategii rozwoju i lokalnych programów operacyjnych – uważa Związek Miast Polskich.
Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) poparł zmiany proponowane w rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i wyraził przekonanie, że w skład Krajowego Forum Terytorialnego zostaną powołani także przedstawiciele ogólnopolskich organizacji gmin i powiatów, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zarząd zwrócił uwagę, że z obecnego brzmienia ustawy bezpośrednio wynika, że politykę rozwoju prowadzi się także w skali lokalnej (art. 2) i że czyni to samorząd powiatowy i gminny (art. 3).

Art. 4 z kolei wskazuje, że „politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów służących osiąganiu celów” (ust. 1), a także „na podstawie instrumentów prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach” (ust. 3).

Instrumenty, o których mowa w ust. 3, są dla gmin i powiatów określone w ustawach prawa materialnego (m.in. dot. polityki mieszkanio-wej, społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w media energetyczne, polityki transportowej i polityki przestrzennej). Jednak w samej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju brakuje odnie-sienia do strategii rozwoju lokalnego i lokalnych programów operacyjnych.

Rozumiejąc potrzebę szczegółowego uregulowania strategii i programów krajowych i regionalnych ZMP przyjął stanowisko, że przy proponowanej nowelizacji należy rozważyć usunięcie tego braku.

ZMP proponuje dodanie:

- art. 14 c w brzmieniu: „Strategie rozwoju lokalnego opracowuje organ wykonaw-czy gminy albo powiatu, z uwzględnieniem strategii, o których mowa w art. 14 i 14a, a uchwala właściwy organ stanowiący. Lokalne strategie rozwoju mogą także być opracowane wspólnie dla gmin i powiatów, tworzących jeden obszar funkcjonalny.”

- art. 19 b w brzmieniu: „Programy służące realizacji lokalnych strategii rozwoju są opracowywane na podstawie wytycznych zawartych w tych strategiach. Art. 19a sto-suje się odpowiednio.”

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • wierzący w demokrację, 2011-11-11 14:09:25

    Popieram Prezydenta Poznania i Samorządowców ze Stargardu Szczecińskiego. Niech wreszcie w naszym Kraju, mądre i pożyteczne ustawy oraz inne przepisy prawa, mają zapewnione środki do ich trwałej i uczciwej realizacji na rzecz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. To już najwyższy czas, aby obiecywa...ne przez Państwo dobra, stały się rzeczywistością. Obywatele chcą uczciwie pracować i płacić podatki, na wszystko co pomaga innym ale też zapewnić godziwy byt swoim rodzinom. Trzeba na ten cel, dać obywatelom pracę. Wtedy powstanie łańcuch dobrej woli a Polacy przestaną okradać siebie i innych oraz przynosić wstyd w Europie i na całym Świecie. Bo taka jest prawda. Nasz Rząd i Parlament, udaje, że nic o tym nie wie.  rozwiń