PARTNER PORTALU
  • BGK

ZMP domaga się jasnych przepisów

  • pt    21 listopada 2013 - 17:11
ZMP domaga się jasnych przepisów

Co Zarząd Miast Polskich sądzi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, podatku od towarów i usług dla gmin oraz o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym?
Podczas posiedzenia zarządu ZMP przedstawiono informację z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, podkreślił, że zgłoszone na poprzednim posiedzeniu Zarządu w Rzeszowie uwagi dotyczące założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zostały w trakcie negocjacji praktycznie prawie wszystkie uzgodnione, oprócz tych dotyczących sposobu finansowania. Ustalono bowiem, że założenia nie będą zajmowały się tą kwestią.

Czytaj też: ZMP pisze do prezydenta

Z kolei Ryszard Grobelny, prezes ZMP przedstawił dyskusję z Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych na temat uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za podatników podatku od towarów i usług. Stan prawny w wyniku uchwały NSA się nie jest inny, zmieniła się tylko interpretacja przepisów (nie dotyczy to zakładów budżetowych).

Chodzi o to, że w ramach jednej gminy wszystkie jednostki budżetowe powinny mieć jeden numer VAT-u. Szczególnie dla dużych miast może stanowić to poważany problem - wymaga bowiem stworzenia jednolitego systemu odliczania VAT-u. Może to przynieść jednak korzyści, gdyż będzie można odzyskiwać VAT w szerszym zakresie czy łatwiej przekazywać majątek między jednostkami.

Trzeba się zastanowić, jak bezpiecznie doprowadzić do funkcjonowania nowego systemu, zgodnie z nową interpretacją. MF będzie musiało przyjąć jakąś umowną datę, kiedy system się zmieni, np. 1 stycznia 2014 roku. Problem pojawia się, jeśli jakaś JST zechce zmienić stan wstecz (MF nie widzi potrzeby dokonywania korekt wstecz). Związek od lat domagał się w tej kwestii VAT jednoznacznych rozstrzygnięć.

W trakcie posiedzenia po raz kolejny rozmawiano na temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (tezy z uzasadnieniem). Uwagi do projektu zgłosili przedstawiciele Poznania i Dąbrowy Górniczej. Z jednej strony oceniono pozytywnie powrót do fundamentalnych zasad Prawa budowlanego z 1928 r., które uwzględniało ścisły, funkcjonalny związek architektury i urbanistyki oraz potrzebę respektowania uwarunkowań lokalnych, artykułowanych aktami prawa miejscowego, z drugiej zwracano uwagę, że gminy nie są przygotowane na tak duże zmiany w przepisach.

„Uznając priorytet w uproszczeniu prawa, powinno się jednak brać pod uwagę i uwzględniać fakt, iż każda istotna zmiana prawa (…) powoduje (…) znaczne, okresowe obniżenie wydolności administracji publicznej szczebla podstawowego, realizującej w praktyce zapisy zmienianych ustaw, co wynika nie tylko z konieczności ustalenia nowych procedur postępowania, ale też z braku jednolitej wykładni nowych przepisów, którą orzecznictwo wypracuje dopiero po kilku latach.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: