PARTNER PORTALU
  • BGK

ZMP pisze do prezydenta

  • pt    31 października 2013 - 17:23
ZMP pisze do prezydenta

Związek Miast Polskich dziękuje prezydentowi za uwzględnienie większości uwag zgłoszonych do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie …i zgłasza kolejne.
Jak pisze w stanowisku ZMP: - Wersja skierowana do Sejmu zawiera bardzo ważne dla samorządów lokalnych zapisy, które popieramy.

ZMP podkreśla wagę uzupełnienia przepisów określających zasadę generalnej właściwości JST w sprawach lokalnych i regionalnych, w sposób istotnie wzmacniający gwarantowaną w Konstytucji samodzielność gmin, powiatów i województw w zakresie ich zadań własnych, umożliwienie tworzenia związków komunalnych przez gminy i powiaty oraz przywrócenie możliwości reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego przed Trybunałem Konstytucyjnym przez stowarzyszenia JST.

Czytaj też: Marszałkowie ocenili projekt ustawy

Zdaniem Związku bardzo istotne jest także podniesienie progu ważności referendum w sprawie odwołania organu JST do poziomu frekwencji wyborczej: „Co jest w dużym stopniu równoznaczne z przywróceniem uczciwej równowagi w tym zakresie (w myśl zasady pacta sunt servanda), zwiększa przy tym stabilność organów JST w trakcie trwania kadencji, na którą - zgodnie z Konstytucją - dany organ został wybrany”.

Jak czytamy w oświadczeniu „referendum winno umożliwiać odwołanie organu w sytuacjach nadzwyczajnych, a nie z powodu zmian sondaży lub koalicji w trakcie kadencji”.

Wątpliwości ZMP budzi propozycja tworzenia zinstytucjonalizowanej formy na szczeblu regionalnym (konwent delegatów samorządu lokalnego w województwie).

Czytaj też: Nie chcą wyższego progu w referendum

Nie do przyjęcia dla ZMP jest propozycja zniesienia progu ważności referendum lokalnego. „Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek dla wprowadzenia w Polsce takiego rozwiązania, które byłoby w pewnym stopniu powieleniem modelu szwajcarskiego. Wobec braku tradycji i dorobku w tym zakresie, nagłe wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce spowodowałoby nadużywanie tego mechanizmu demokracji przez wąskie grupy interesu, a w konsekwencji rychłą utratę jego rangi” – czytamy w oświadczeniu.

Związek przypomina także o swoich postulatach, które nie zostały uwzględnione w projekcie, chodzi przede wszystkim o „zagwarantowanie wszystkim zainteresowanym miastom prawa wnioskowania o nadanie im statusu miasta na prawach powiatu (przykład Wałbrzycha pokazuje, że jest to możliwe)”.

ZMP wspomina również o konieczność rozwiązania problemu zabezpieczenia socjalnego osób, które pełnią funkcję organu wykonawczego gminy przez więcej niż dwie kadencje.

Stanowisko ZMP w multimediach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.