PARTNER PORTALU
  • BGK

ZMP: ubytki w dochodach gmin powinny być rekompensowane

  • bad    6 marca 2015 - 11:28
ZMP: ubytki w dochodach gmin powinny być rekompensowane
XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich wybrało nowe władze. Fot. ZMP

Działania na rzecz korzystnych dla miast systemowych rozwiązań w zakresie finansów samorządowych, w tym przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych powodowanych zmianami ustawowymi – zapowiadają nowe władze Związku Miast Polskich.




Podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się 5 marca br. w Poznaniu delegaci wybrali nowe władze oraz uchwalili program działania Związku w VII kadencji.

Delegaci uchwali Tezy programu działania Związku na VII kadencję. Uznali za konieczne działania na rzecz korzystnych dla miast systemowych rozwiązań w zakresie finansów samorządowych, w tym przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych powodowanych zmianami ustawowymi.

Związek zamierza doprowadzić do uwzględnienia w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych – zwłaszcza w zadaniach przeregulowanych, jakimi są oświata i pomoc społeczna. Delegaci z miast chcą, by została wyegzekwowana zasada jedno miasto - jeden gospodarz.

Związek ma bronić wywalczonego zakresu decentralizacji spraw publicznych oraz doprowadzić do wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych.

Kolejne postulaty reprezentantów miast to spowodowanie usunięcia zbędnych nadregulacji prawnych, ograniczających autonomię miast i gmin w zakresie ustawowo nałożonych zadań własnych, wprowadzenie zmian ustawowych, umożliwiających przywrócenie wpływu miast i gmin na ład przestrzenny oraz koordynację działań w tym zakresie i wreszcie uchwalenie ustawy o rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Ważnym kierunkiem działań Związku w nowej kadencji ma być utrwalenie znaczenia i aktywności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów oraz aktywny udział przedstawicieli miast w innych gremiach, które mają wpływ na poszczególne dziedziny życia publicznego w Polsce. Delegaci uważają, że należy aktywnie współpracować z regionalnymi organizacjami samorządowymi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (2)

  • zmieniamy grunty bez WŚ19, 2015-03-09 08:29:29

    Pozmieniajcie wszystkich gminach grunty rolne na budowlane, Pani Premier widocznie jest na haju, nic nie zrobi ponieważ sam siedzi w tym śmierdzącym gaju, miastom i podatnikom za Rząd tępaków pokażmy, niech tracą za utrzymywanie Platformy zdrajców, złodziei, barbarzyńców.Odbierzmy w miastach obywate...lom wszystko godność, poczucie wartości,majątek bez majątek z którego nic nie zrobią, otóż taka jest rzeczywistość za głosowanie na bandę baranów, odcinając ich od dochodów z miast doprowadzając ludzi do ruiny, być może w efekcie załamań nerwowych, samobójstw odetniemy Rząd od źródła dochodu, jak dotąd historia nauczyła iż, ze wsi chołota Rządowa się nigdy nie pożywiła !  rozwiń
  • zmieniamy grunty bez WŚ19, 2015-03-09 08:26:26

    Pozmieniajcie wszystkich gminach grunty rolne na budowlane, Pani Premier widocznie jest na haju, nic nie zrobi ponieważ sam siedzi w tym śmierdzącym gaju, miastom i podatnikom za Rząd tępaków pokażmy, niech tracą za utrzymywanie Platformy zdrajców złodziei barbarzyńców.Odbierzmy w miastach obywatelo...m wszystko godność, poczucie wartości,majątek bez majątek z którego nic nie zrobią, otóż taka jest rzeczywistość za głosowanie na bandę baranów, odcinając ich od dochodów z miast doprowadzając ludzi do ruiny, być może w efekcie załamań nerwowych, samobójstw odetniemy Rząd od źródła dochodu, jak dotąd historia nauczyła iż, ze wsi chochoła Rządowa się nigdy nie pożywiła !  rozwiń