PARTNER PORTALU
  • BGK

Znamy procedury w zakresie sprawozdawczości budżetowej

  • bad    10 lutego 2014 - 21:30
Znamy procedury w zakresie sprawozdawczości budżetowej

24 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Rozporządzenie to wprowadza m.in. obowiązek sporządzania i przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów sprawozdań rocznych za 2013 r. w terminie do 20 lutego, miesięcznych (Rb-27S i Rb-28S) za styczeń 2014 r. do 22 lutego.

Dla sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST sporządzanych za okresy począwszy od stycznia 2014 r. rozporządzenie wprowadza obowiązek opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przekazywania w formie dokumentu elektronicznego.

Jako aplikację do przekazywania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego z jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej wskazuje Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

Sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014r. należy sporządzić i podpisać elektronicznie w informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

W razie braku możliwości wysyłki sprawozdań miesięcznych sporządzonych za miesiąc styczeń 2014 r. modułem "Komunikacja" systemu BeSTi@, Ministerstwo Finansów wskazało - wyłącznie dla tego okresu sprawozdawczego - jako awaryjną drogę przekazania sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej następującą procedurę:

- sprawozdania Rb-27S i Rb-28S należy zapisać do oddzielnych plików XML poprzez wykorzystanie funkcji „Eksport do pliku XML" dostępnej w menu „Plik". Eksport pojedynczego sprawozdania możliwy jest z poziomu formatki edycyjnej otwartego sprawozdania.

- wyeksportowane pliki XML - niezależnie od podpisów elektronicznych złożonych w systemie BeSTi@ - należy dodatkowo podpisać bezpiecznymi podpisami elektronicznymi (kwalifikowanymi) skarbnika oraz przewodniczącego zarządu.

Podpisy elektroniczne, o których mowa wyżej należy złożyć z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez wystawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego stosując format podpisu - XadES oraz typ podpisu - odłączony. pliki XML należy przesłać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej pocztą elektroniczną.

Pliki XML ze sprawozdaniami wraz z plikami .xades zawierającymi złożone podpisy należy przesłać do regionalnej izby obrachunkowej pocztą elektroniczną na adres: budzet@wroclaw.rio.gov.pl.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że wyjątkowo w razie braku możliwości wysyłki sprawozdań za miesiąc styczeń 2014 r. modułem "Komunikacja" systemu Bestia, należy przesłać pliki XML sprawozdań (szczegóły w piśmie) na następujące adresy:

- sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Krosno, przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Przemyśl, tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Tarnobrzeg.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.